Rycerska

Linia Line Kierunek
Direction
Odjazd Departure
Os. Sobieskiego 04:27
Rondo Kaponiera 04:46
Os. Sobieskiego 04:49
Dworzec Zachodni 04:56
Górczyn PKM 04:59
Ławica 05:12
Górczyn PKM 05:18
Ławica 05:43