Metropolia Poznań zyska prawie miliard złotych

Opublikowano: 12/09/2023
Metropolia Poznań zyska prawie miliard złotych

Podpisano porozumienie w sprawie realizacji, a przede wszystkim dofinansowania inwestycji na terenie metropolii z funduszy europejskich na kwotę 118,6 mln euro. Dodatkowo Poznań otrzyma 450 mln zł m.in. na II etap tramwaju na Naramowice czy budowę trasy wzdłuż ul. Ratajczaka.

Porozumienie podpisano pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Woźniaka - marszałka województwa, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, którego przewodniczącym jest Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Ma ono na celu określenie zasad współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami europejskimi w Wielkopolsce w latach 2021-2027 a związkiem ZIT w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027” została opracowana przez Związek ZIT i w sierpniu tego roku jako pierwsza w Wielkopolsce i jedna z pierwszych w kraju została pozytywnie zaopiniowana przez IZ FEW (Urząd Marszałkowski) i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pół miliarda dla Poznania

Poznań otrzyma m.in. 9 mln euro na rozbudowę i unowocześnienie systemu PEKA oraz część z 58 milionów euro (w tej kwocie jest dofinansowanie podobnych inwestycji na terenie metropolii) na rozbudowę układu dróg pieszo-rowerowych wspólnie z Czerwonakiem i Dopiewem.  

W przypadku systemu PEKA celem jest zwiększenie oferty w zakresie e-usług dotyczących transportu publicznego poprzez uruchomienie innowacyjnych rozwiązań w systemie płatności za bilety komunikacji publicznej. W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest m.in. zakup i montaż nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (systemy obsługi transakcji płatności oraz informacji pasażerskiej, serwery i oprogramowanie) oraz urządzeń (nowe kasowniki i komputery pokładowe we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej), co pozwoli na wprowadzenie opartego na zaawansowanej technologii systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji publicznej. Jednym z celów projektu jest także zapewnienie możliwości współpracy oraz integracji systemu PEKA na obszarze Metropolii Poznań z uwzględnieniem systemów taryfowych innych organizatorów transportu publicznego.

Dodatkowo w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) dla MOF Poznania wydzielono kwotę 450 mln zł dotacji na projekty publicznego transportu miejskiego.

Miasto Poznań zgłosiło tutaj trzy projekty i w wyniku pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT zostały one wpisane na listę projektów pozakonkursowych FEnIKS. 228,4 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę II etapu trasy tramwajowej na Naramowice (od Wilczaka do skrzyżowania ulic Małe Garbary, Estkowskiego i Garbary). 150 mln zł dofinansowania zyska budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Starołęka, Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las. Wreszcie dzięki 71,6 mln zł zostanie dokończona inwestycja Program Centrum - etap II, czyli budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka. 

Co są ZIT-y i co dzięki nim powstało?

W Poznaniu dzięki dofinansowaniu z ramach ZIT nastąpiła korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje, powstały parkingi Park&Ride i Wartostrada oraz kończy się budowa węzła Grunwaldzka na granicy Poznania i gminy Komorniki. Na terenie metropolii m.in. przebudowano węzły przesiadkowe przy dworcach, powstały ścieżki pieszo-rowerowe czy odnowiono budynki szkolne.

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy ich pomocy jednostki samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie realizują wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Więcej o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych na stronie Metropolii Poznań