O ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Uchwała nr XXXVIII/411/V/2008

Uchwała nr LXIV/891/V/2009

Statut ZTM

 

Piotr Snuszka, dyrektor ZTMPiotr Snuszka – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Piotr Snuszka jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył specjalistyczne Europejskie Studia Podyplomowe w zakresie "Zarządzania projektami finansowymi z wykorzystaniem funduszy europejskich". Od ponad 20 lat zaangażowany jest w pracę w strukturach samorządowych Miasta Poznania - pracował m.in. na stanowisku zastępcy  dyrektora ZTM ds. publicznego transportu zbiorowego.

Piotr Snuszka posiada bogate doświadczenie w zakresie integrowania różnych gałęzi komunikacji zbiorowej, w szczególności gminnych i miejskich modeli transportowych. Jest architektem integracji transportu publicznego Miasta Poznania i gmin z Aglomeracji Poznańskiej. To ceniony w kraju specjalista w dziedzinie wprowadzania innowacyjnych zmian w organizacji i zarządzaniu transportem.

Piotr Snuszka to także inicjator i twórca Forum Organizatorów Transportu w Polsce, będącego platformą współpracy organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

 

Ewa Wieczorek - zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Daniel Wawrzyniak - zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Małgorzata Pilichowska-Woźniak - zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów

Henryk Spychalski - zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego

 

Zarząd Transportu Miejskiego jest zobowiązany do:

 • prognozowania i modelowania rozwiązań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego;

 • badania rynku usług lokalnego transportu zbiorowego i potrzeb przewozowych mieszkańców Miasta Poznania, kształtowania struktury układu komunikacyjnego (ustalania więźby ruchu, tras i linii komunikacyjnych) oraz podaży usług przewozowych;

 • ustalania wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego w ramach publicznego transportu pasażerskiego;

 • zatwierdzania planów remontów i modernizacji oraz planów inwestycji w infrastrukturę transportową, zgodnie z wymogami polityki transportowej Miasta Poznania;

 • prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • kontroli jakości i efektywności świadczonych przez MPK Poznań Sp. z o.o. usług przewozowych;
 • ustalania przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określania czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu;

 • emisji i dystrybucji biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy (w tym karty miejskiej PEKA w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego),

 • kontroli uiszczania opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej;

 • rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów dotyczących lokalnego transportu zbiorowego i przekazywania odpowiednich rekomendacji MPK Poznań Sp. z o.o.;

 • prowadzenia działań w zakresie wdrażania dynamicznej informacji pasażerskiej na bazie danych przekazywanych przez MPK Poznań Sp. z o.o.;