Napisz do nas

 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na www.ztm.poznan.pl

Uwaga! W celu uzyskania odpowiedzi na skargi i wnioski w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, w szczególności dotyczących opóźnień lub niezrealizowanych kursów, prosimy o kierowanie pytań bezpośrednio do operatorów, ponieważ jest to zakres ich kompetencji. Tutaj znajdują się dane adresowe operatorów.

 

Wymagane załączniki do wniosku:*

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia

Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną

Załączniki: