Nowość: na tablicach informacji pasażerskiej pojawiają się informacje o utrudnieniach dla danego kursu i ich przyczynie

Opublikowano: 06/07/2021
Nowość: na tablicach informacji pasażerskiej pojawiają się informacje o utrudnieniach dla danego kursu i ich przyczynie

Zarząd Transportu Miejskiego wdrożył kolejne ułatwienie na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej. Dzięki współpracy z MPK Poznań teraz będzie można dowiedzieć się nie tylko kiedy w czasie rzeczywistym z danego przystanku odjedzie tramwaj lub autobus. Jeśli pojawią się problemy utrudniające dojazd pojazdu komunikacji miejskiej na przystanek, pasażer zobaczy taką informację na tablicy informacji pasażerskiej  obok kierunku dla danego kursu.

Aktualna sytuacja na drogach, korki lub chwilowe utrudnienia mają duży wpływ na bieżące funkcjonowanie transportu publicznego i punktualność tramwajów oraz autobusów. Czasami z pozoru mało istotne zdarzenie – jak np. nieprawidłowe zaparkowanie samochodu, który blokuje możliwość przejazdu – może w znacznym stopniu czasowo zdezorganizować funkcjonowanie komunikacji. Są to sytuacje nagłe i niezależne od prowadzących pojazdy, ale powodujące uzasadnione zniecierpliwienie czekających na przystankach innej części miasta pasażerów. Widzą oni minutowy czas przyjazdu, który jednak nie maleje z upływem czasu oczekiwania.

Dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania, na znajdujących się na przystankach tablicach informacji pasażerskiej , będzie można wyświetlać informacje, z których pasażer dowie się, że kurs, na który oczekuje został unieruchomiony lub utknął w korku i może nie przyjechać w czasie, który podawany jest na tablicy. Jeśli wykonujący kurs tramwaj lub autobus zatrzyma się na minimum 5 minut, prowadzący pojazd – w zależności od powodu przestoju – będzie mógł rozesłać na wszystkie tablice znajdujące się na trasie danej linii informację o powodzie przestoju: „Wstrzymanie ruchu” lub „Korki uliczne”.

W momencie kiedy przyczyna przestoju zniknie, a pojazd zacznie się przemieszczać, dodatkowa informacja o kursie zostanie automatycznie usunięta z tablic na przystankach.

Tablica

- Informacja o niezależnych od organizatora lub przewoźnika problemach na trasie może być bardzo istotna dla pasażera. Pojawienie się informacji o utrudnieniach oznaczać będzie, że przyjazd kursu, na który oczekuje, w podanym na tablicy czasie jest niepewny. Dzięki temu, zamiast czekać nie wiedząc kiedy pojazd nadjedzie, pasażer będzie mógł w danej chwili podjąć decyzję o wyborze alternatywnej trasy dojazdu do celu – mówi Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.