„Parkuj i Jedź”: Do bezpłatnego parkowania uprawniać będą także bilety trasowane, dostępne w ramach oferty PEKA Firma oraz Bilety w Programie Premiowym

Opublikowano: 14/05/2019
„Parkuj i Jedź”: Do bezpłatnego parkowania uprawniać będą także bilety trasowane, dostępne w ramach oferty PEKA Firma oraz Bilety w Programie Premiowym

Radni miejscy zdecydowali o kolejnym rozszerzeniu zakresu biletów uprawniających do bezpłatnego pozostawieniu auta na parkingu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride). Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Celem tworzenia parkingów „Parkuj i Jedź” jest zachęcenie osób dojeżdżających do Poznania samochodami osobowymi do pozostawiania aut i kontynuowania podróży komunikacją miejską. Główną grupą docelową są osoby odbywające takie podróże regularnie (do pracy, na uczelnię, do szkoły) i aktywnie poruszające się po mieście.

Obecnie w Poznaniu funkcjonuje pierwszy z zaplanowanych parkingów P&R. Lokalizacja (w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego) pozwala na sprawną i wygodną przesiadkę na szybki tramwaj, dzięki czemu można dojechać do centrum bez stania w korkach i poszukiwania miejsc parkingowych. Do dyspozycji użytkowników jest  tam 130 miejsc parkingowych.

Zgodnie z pierwotnym założeniem, ZTM prowadzi obserwacje i analizy związane z funkcjonowaniem pierwszego tego typu obiektu w Poznaniu i - na podstawie zgromadzonych doświadczeń – stopniowo modyfikuje (rozszerza) uprawnienia do bezpłatnego parkowania. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce jesienią ubr., gdy ustalono, że są możliwości, aby  wprowadzić ofertę bezpłatnego parkowania dla posiadaczy wszystkich rodzajów biletów okresowych na imiennych kartach PEKA (w wariantach zawierających strefę A).

Obecnie, po zebraniu kolejnych doświadczeń, zaproponowano dalsze rozszerzenie zakresu biletów o bilety okresowe na trasę, Bilety w Programie Premiowym oraz bilety w ramach oferty PEKA Firma. W ten sposób wszystkie rodzaje biletów długookresowych zapisywanych na kartach PEKA będą umożliwiały wjazd na parking na takich samych zasadach.

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli tę propozycję, a zatem niebawem do bezpłatnego pozostawiania auta na parkingu „Parkuj i Jedź” uprawniać będą (ważne w chwili rozpoczęcia i zakończenia parkowania) bilety w wariantach obejmujących strefę A:

 • okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy 50%,
 • Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć,
 • na rok szkolny, na sieć,
 • semestralny, na sieć,
 • dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć,
 • dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć,
 • socjalny, na sieć,
 • dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć,
 • dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć,
 • Seniora, na sieć,
 • okresowy imienny na trasę do 6, do 18 lub do 24 przystanków normalny lub ulgowy 50%,
 • w Programie Premiowym na sieć, normalny lub ulgowy 50%,
 • w Programie Premiowym dla osób korzystających z „Biletu Metropolitalnego, na sieć”, normalny lub ulgowy 50%,
 • PEKA Firma na sieć, normalny lub ulgowy 50%.

 

Jednocześnie usunięto zapis dotyczący zamknięcia parkingu w dni ustawowo wolne od pracy. Kiedy uchwala wejdzie w życie, parking będzie czynny we wszystkie dni w roku kalendarzowym (poza sytuacjami wyjątkowymi).