Ulica Nowa Stoińskiego – konsultacje społeczne

Opublikowano: 30/05/2018
Ulica Nowa Stoińskiego – konsultacje społeczne

Jaka będzie w przyszłości ulica Nowa Stoińskiego na odcinku od Łużyckiej do Jasnej Roli? Chcemy poznać zdanie mieszkańców! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Realizacja ul. Nowej Stoińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tzw. ul. Mleczarska), ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Naramowic i stanowi uzupełnienie projektowanego układu transportowego w korytarzu Nowej Naramowickiej. Jest to planowany od wielu lat (w czasie powstawania m.in. os. Łokietka) ciąg komunikacyjny, który ma obsługiwać tereny wschodnich Naramowic oraz stanowić obwodnicę os. Łokietka i ul. Łużyckiej, na której występują spore opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich, spowodowane przeciążeniem lewo-skrętu z ul. Łużyckiej w ul. Naramowicką.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dostępnym na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – www.mpu.pl), dla ul. Nowej Stoińskiego zapisano klasę Z (droga zbiorcza):

Odcinek między istniejącą ul. Naramowicką a Nową Naramowicką – cześć projektu „tramwajowego” - tzw. odcinek środkowy został zaprojektowany o przekroju 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu) ze względu na bliskość skrzyżowań i konieczność zachowania strefy akumulacji pojazdów.

Ul. Nowa Stoińskiego - od istniejącej ul. Naramowickiej w kierunku wschodnim - dwa pasy ruchu, które umożliwiają wyznaczenie buspasów i dopuszczenie lewoskrętów z ul. Nowej Stoińskiego w Naramowicką (w 2012 r. konsultacje społeczne w tym zakresie przeprowadził Zarząd Dróg Miejskich).

Obecnie konsultowany odcinek - ul. Nowa Stoińskiego od Łużyckiej do Jasnej Roli. Zapytamy mieszkańców jaki charakter ma mieć ten fragment ulicy. Może to być np.:

  • droga jednojezdniowa (po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku),
  • droga dwujezdniowa (po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku z możliwością wyznaczenia buspasów),
  • zadrzewiona aleja z uspokojonym ruchem.

 

 Nowa Stoinskiego - mapa

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 6 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104. Początek o godzinie 17.00.

Uwagi i wnioski można również przesyłać (w dniach od 6 do 20 czerwca br.):

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

 

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań. Informacje o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w konsultacjach społecznych dostępne są tutaj.

 

Rzeczowa realizacja ul. Nowej Stoińskiego uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta Poznania.