Korzystanie z biletu okresowego

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju3 karta PEKA imienna

Bilety okresowe to najlepsza opcja dla osób często korzystających z komunikacji publicznej. Są one zapisywane na elektronicznym, indywidualnym koncie użytkownika PEKA. Można na nim zapisać: bilety okresowe (normalne lub ulgowe), Bilety Metropolitalne, Bilety Metropolitalne z Ulgą oraz bilety specjalne.

System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu okresowego lub metropolitalnego do własnych potrzeb. Najkrótszy termin obowiązywania biletu na sieć to 14 dni, a najdłuższy – 366 dni. W przypadku biletu okresowego na trasę mamy do wyboru od 14 do 90 dni. Cena za kolejne dni ponad podstawowy wymiar 14 dni, jest coraz niższa w każdym kolejnym przedziale czasowym.

Bilety okresowe można kupić na poszczególne strefy taryfowe lub w określonych konfiguracjach stref. Do wyboru jest 10 wariantów biletów - na strefę: A, B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D oraz A+B+C+D. Strefa A obejmuje obszar granic administracyjnych Poznania, kolejne strefy dotyczą obszarów oddalonych od stolicy Wielkopolski. Ceny biletów różnią się w zależności od wyboru strefy. Więcej o strefach biletowych można przeczytać klikając w link do zakładki o strefach biletowych ZTM.

Pasażer może wybrać identyfikator biletu, za pomocą którego będzie mógł sprawdzić termin jego ważności, rodzaj, strefę czy okazać bilet podczas kontroli. Identyfikatorem biletu okresowego jest Aplikacja PEKA lub imienna karta PEKA.

Identyfikatory biletu okresowego: Aplikacja PEKA lub karta PEKA

Aplikacja PEKA

Aplikacja PEKA to identyfikator biletu okresowego ZTM. Jeśli korzystamy wyłącznie z tego typu biletów, aplikacja jest najwygodniejsza. Umożliwia ona zakup i okazanie biletu okresowego na wyświetlaczu smartfona bez konieczności posiadania karty PEKA, którą można zamówić w dowolnym momencie. Dzięki aplikacji można mieć dostęp również do innych funkcji, takich jak wiązanie konta rodzica z kontem dziecka, złożenie reklamacji czy dostęp do historii transakcji.

Podczas kontroli biletowej wystarczy okazać QR-kod wygenerowany przez Aplikację PEKA. Użytkownik aplikacji jest zobowiązany pokazać aktywny ekran główny Aplikacji PEKA, prezentujący dane identyfikujące, w tym zdjęcie i aktualny bilet okresowy w systemie PEKA.

Imienna karta PEKA

Karta PEKA to także identyfikator biletu okresowego ZTM, ale jednocześnie umożliwia korzystanie z taryfy przystankowej za pomocą tPortmonetki. Płaci się wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. W tym celu po każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA. Korzystając z biletu okresowego na karcie PEKA nie trzeba przykładać karty PEKA do czytnika.

Podczas kontroli biletowej wystarczy przyłożyć kartę PEKA sprawdzarki kontrolerskiej.

Uwaga! Biletu okresowego kupionego przez Internet poprzez System Obsługi Pasażera na portalu PEKA lub poprzez Aplikację PEKA nie trzeba transferować na kartę PEKA. W celu okazania go na potrzeby kontroli biletów można okazać imienną kartę PEKA lub Aplikację PEKA.

Ważne! Jeśli posiadamy bilet okresowy na karcie PEKA i równocześnie korzystamy z tPortmonetki - w celu prawidłowego naliczania opłat za przejazdy za pomocą tPortmonetki, należy wykonać transfer biletu okresowego na kartę PEKA.

Aplikacja PEKA + karta PEKA

Można równolegle posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA oraz korzystać z obu, w zależności od potrzeb.

Jak opłacić podróż w strefie, w której nie posiadamy biletu okresowego na sieć?

W celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA lub jednorazowych biletów czasowych. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonie komórkowym.

Wariant 1: bilet okresowy na karcie PEKA + tPortmonetka na karcie PEKA

Jeśli naszym identyfikatorem biletu okresowego jest karta PEKA, a zamierzamy opłacić przejazd poza strefą, na którą obowiązuje nasz bilet okresowy z tPortmonetki na karcie PEKA wówczas najpierw naciskamy przycisk +ABC na wyświetlaczu czytnika PEKA w pojeździe, a następnie przykładamy kartę PEKA do czytnika.

Przykład: na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań, a wybieramy się w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo), gdzie nie obowiązuje nasz bilet. Wówczas po wejściu do pojazdu należy:
- nacisnąć na wyświetlaczu czytnika PEKA przycisk +ABC,
- przyłożyć kartę PEKA czytnika.

System PEKA zacznie naliczać opłatę z tPortmonetki dopiero po wjeździe autobusu do strefy B. Możemy oczywiście przyłożyć kartę PEKA tuż przed przekroczeniem granicy strefy na którą nie obowiązuje nasz bilet okresowy, ale jeśli ten moment przegapimy, ryzykujemy otrzymaniem opłaty dodatkowej.

Przykład: jeśli podróżujemy ze strefy B, na którą nie posiadamy ważnego biletu okresowego - do strefy A, na którą taki bilet mamy, zaraz wejściu do pojazdu należy nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC i przyłożyć kartę PEKA czytnika. System PEKA naliczy nam opłatę z tPortmonetki na trasę do granicy strefy B ze strefą A.  

W obu powyżej opisanych przykładach przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę PEKA do czytnika, jak na poniższym zdjęciu:

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie5

Wariant 2: bilet okresowy na karcie PEKA + jednorazowy bilet czasowy

Przykład: na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań, a wybieramy w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo), gdzie nie obowiązuje nasz bilet. Wówczas, przed wjazdem do strefy, gdzie nie obowiązuje nasz bilet powinniśmy skasować jednorazowy bilet czasowy. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonie komórkowym.

Wariant 3: bilet okresowy w Aplikacji PEKA + tPortmonetka na karcie PEKA

Przykład: korzystamy z Aplikacji PEKA i posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań. Wybieramy się w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo), gdzie nie obowiązuje nasz bilet. Wówczas po wejściu do pojazdu należy:
- nacisnąć na wyświetlaczu czytnika PEKA przycisk +ABC,
- przyłożyć kartę PEKA czytnika.

System PEKA zacznie naliczać opłatę z tPortmonetki dopiero po wjeździe autobusu do strefy B. Możemy oczywiście przyłożyć kartę PEKA tuż przed przekroczeniem granicy strefy na którą nie obowiązuje nasz bilet okresowy, ale jeśli ten moment przegapimy, ryzykujemy otrzymaniem opłaty dodatkowej.

Przykład: jeśli podróżujemy ze strefy B, na którą nie posiadamy w naszej Aplikacji PEKA ważnego biletu okresowego - do strefy A, na którą taki bilet mamy, zaraz wejściu do pojazdu należy nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC i przyłożyć kartę PEKA czytnika. System PEKA naliczy nam opłatę z tPortmonetki na trasę do granicy strefy B ze strefą A. 

Wariant 4: bilet okresowy w Aplikacji PEKA + jednorazowy bilet czasowy

Przykład: korzystamy z Aplikacji PEKA i posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań. Wybieramy się w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo), gdzie nie obowiązuje nasz bilet. Wówczas, przed wjazdem do strefy, gdzie nie obowiązuje nasz bilet powinniśmy skasować jednorazowy bilet czasowy. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonie komórkowym.

Przykład: korzystamy z Aplikacji PEKA i posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań. Podróżujemy z Jelonka w gminie Suchy Las (znajduje się w taryfowej strefie B), gdzie nasz bilet okresowy nie obowiązuje - do strefy A, na którą taki bilet mamy. Wówczas należy skasować jednorazowy bilet czasowy na podróż w strefie B. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonie komórkowym.

Bilet okresowy na trasę do 6 przystanków  

Bilet na trasę jest jednym z biletów okresowych dostępnych w taryfie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego. Taki bilet można kupić na 6 przystanków w dowolnie wybranym okresie od 14 do 90 dni.

Bilet trasowany jest powszechnie nazywany „liniówką", jednak warto zaznaczyć, że ten rodzaj biletu nie jest przypisany do konkretnej linii. Obowiązuje na wybranej przez pasażera trasie - stąd nazwa. Na danej trasie można podróżować wieloma dostępnymi tam liniami.

Bilet na trasę jest bardzo skomplikowany i jego sprzedaż wymaga dostępu do specjalistycznego kreatora umożliwiającego ustalenie oraz zapisanie trasy. Z tego powodu każdy pierwszy bilet na trasę można kupić tylko i wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań. Klient wybiera trasę i okres ważności biletu.

Ze względu na skomplikowany charakter, bilet na trasę można przedłużyć w Internecie poprzez konto użytkownika PEKA, w Aplikacji PEKA, w jednym z punktów sprzedaży biletów (PSB) lub w biletomacie stacjonarnym, tylko i wyłącznie na taką samą trasę i taki sam okres obowiązywania, jak bilet zakupiony w Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań. Dowolnie można wybrać termin rozpoczęcia obowiązywania tego biletu.

Przykład: posiadamy bilet na trasę na 6 przystanków, ważny na 30 dni, kupiony w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Możemy przedłużyć ważność tego biletu w Internecie poprzez konto użytkownika PEKA, w Aplikacji PEKA lub PSB, ale na dokładnie taką samą trasę jak poprzedni bilet, w trakcie obowiązywania tego biletu i również na 30 dni. Jeśli chcemy zmienić trasę lub okres obowiązywania biletu (np. z 30 na 15 dni) – wówczas kupujemy nowy bilet na trasę i jest to możliwe wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Jak opłacić podróż w strefie, gdzie nie obowiązuje nasz okresowy bilet na trasę do 6 przystanków?

W celu opłacenia przejazdu poza trasą, na którą posiadamy bilet okresowy na trasę, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA. Wystarczy przyłożyć kartę PEKA do czytnika po wejściu oraz przed wyjściem z pojazdu. Można także skorzystać z jednorazowego biletu czasowego. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonie komórkowym.