Kalkulator biletów PEKA

Kalkulator biletów PEKA umożliwia szybkie obliczenie kosztu zakupu biletu okresowego na sieć lub na trasę, który chcemy zapisać na swoim koncie PEKA lub koszt biletu przystankowego, czyli podróży na konkretnej liczbie przystanków, opłaconej z tPortmonetki na karcie PEKA.  

Jak skorzystać z kalkulatora?  W okienku „wybierz opcję” wybieramy „bilet okresowy” lub „tPortmonetka”:

„Bilet okresowy”

- po wyborze „biletu okresowego” wybieramy rodzaj biletu i zakres dat jego obowiązywania,
- po zaakceptowaniu rodzaju biletu oraz zakresu dat jego obowiązywania wyświetli się liczba dni w wybranym okresie,
- wybieramy strefę taryfową,
- zaznaczamy ulgę w transporcie publicznym ZTM Poznań - jeśli taka nam przysługuje,
- w dolnym okienku zostanie wyświetlony koszt biletu

„tPortmonetka”

- po wyborze „tPortmonetki” wybieramy ulgę w transporcie publicznym ZTM Poznań - jeśli taka nam przysługuje,
- zaznaczamy ulgę w transporcie publicznym ZTM Poznań - jeśli taka nam przysługuje,
- klikamy przycisk „Oblicz”,
- w dolnym okienku zostanie wyświetlony koszt biletu przystankowego, czyli podróży na konkretnej liczby przystanków , opłaconej z tPortmonetki na karcie PEKA

logo PEKA2

Koszt wybranej opcji to:

13,2