Napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na www.ztm.poznan.pl

Uwaga! W celu uzyskania odpowiedzi na skargi i wnioski w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, w szczególności dotyczących opóźnień lub niezrealizowanych kursów, prosimy o kierowanie pytań bezpośrednio do operatorów, ponieważ jest to zakres ich kompetencji. Tutaj znajdują się dane adresowe operatorów.

Sprawy dotyczące systemu PEKA (obsługa konta PEKA, tPortmonetki, zakupu biletu i doładowań online) proponujemy zgłaszać bezpośrednio pod tym linkiem na stronie www.peka.poznan.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

Wymagane załączniki do wniosku:* Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 2 MB

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia

Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną

Załączniki: Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 2 MB