ELS, ELD - inne karty w systemie PEKA

Identyfikatorem biletu okresowego i nośnikiem tPortmonetki mogą być także karty zbliżeniowe spełniające wymagania techniczne systemu PEKA, które nie są emitowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ale spełniają warunki technicznie projektu i zostały aktywowane w systemie PEKA. Są to:

Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS)
wzor awersu i rewersu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie (ELD)
wzor awersu i rewersu Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Każdy posiadacz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej może samodzielnie sprawdzić czy jego legitymacja może być aktywowana w systemie PEKA. W tym celu wystarczy kliknąć w link do  Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich, wejść na stronę internetową MCPLS www.mcp.poznan.pl oraz postępować według znajdujących się tam wskazówek.

Lista uczelni wyższych, których słuchacze mają możliwość adaptacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do systemu PEKA:

1. Akademia Muzyczna w Poznaniu,
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
3. Collegium Da Vinci w Poznaniu,
4. Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu,
5. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie,
6. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,
7. Instytut Fizyki Molekularnej  Polskiej Akademii Nauk,
8. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytutu Badawczy,
9. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk,
10. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk,
11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
12. Politechnika Poznańska,
13. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny,
14. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
15. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu,
16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
17. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
18. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
19. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
20. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu,
21. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu,
22. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
23. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
24. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Studentów innych szkół wyższych zachęcamy do korzystania z zalet systemu PEKA podczas codziennych podróży tramwajami i autobusami na liniach ZTM. Jeżeli ELS spełnia warunki systemu PEKA, można ją aktywować i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak dzięki standardowej karcie PEKA.

Ważne! W danym czasie można korzystać tylko z jednego identyfikatora w systemie PEKA. Jeśli wybierzemy aktywację ELS/ELD do opłacania przejazdów na liniach ZTM, wówczas nie możemy wyrobić imiennej karty PEKA. I odwrotnie, jeśli wyrobimy standardową imienną kartę PEKA, nie możemy aktywować swojej ELS/ELD.

Uwaga! W przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL, składający wniosek zamiast numeru PESEL podaje datę urodzenia.

Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), Doktoranckiej (ELD) - krok po kroku

W celu aktywacji ELS/ELD w systemie PEKA wystarczy złożyć wniosek o adaptację karty, załączając aktualną fotografię, a następnie odwiedzić Punkt Obsługi Klienta ZTM. Wniosek o adaptację można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie.

Składanie wniosku o adaptację w formie papierowej

- formularz w formie papierowej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu PEKA: kliknij i pobierz wniosek
- we wniosku należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (w tym numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy) i opcjonalnie dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz indywidualny adres e-mail, inny dla każdego złożonego wniosku,
- po wypełnieniu wniosek przekazujemy w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM oraz okazujemy legitymację ELS lub ELD

Uwaga!
W przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL, składający wniosek zamiast numeru PESEL podaje datę urodzenia.

Składanie wniosku o adaptację w formie elektronicznej

- formularz w formie elektronicznej znajduje się na koncie użytkownika PEKA na stronie www.peka.poznan.pl i w Aplikacji PEKA, w przypadku wcześniejszej rejestracji i posiadania już konta w systemie PEKA. Natomiast w momencie zakładania nowego konta należy wybrać opcję :Studiuję i chcę korzystać z legitymacji ELS/ELD w systemie PEKA", a następnie przejść proces rejestracji,
- podczas wypełniania wniosku należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (w tym numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), nr albumu lub legitymacji ELS/ELD, datę wydania legitymacji, nazwę uczelni oraz opcjonalnie dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz indywidualny adres e-mail, inny dla każdego złożonego wniosku.

Uwaga! Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe

- aby dokończyć proces adaptacji karty, należy udać się ze swoją ELS/ELD do Punktu Obsługi Klienta ZTM, informując obsługę POK o złożeniu wniosku drogą elektroniczną, w celu możliwości korzystania z tPortmonetki. W przeciwnym razie (bez wizyty w POK) można korzystać od razu z biletu okresowego w Aplikacji PEKA.

Dostęp do konta PEKA

Po dokonaniu adaptacji ELS/ELD wnioskodawca otrzymuje dostęp do konta użytkownika w systemie PEKA i ma możliwość logowania się na tym koncie. Każdy użytkownik po zalogowaniu się na koncie PEKA może w szczególności:

- edytować wybrane dane osobowe oraz je uaktualnić,
- zastrzec kartę,
- złożyć wniosek o duplikat karty,
- kupić bilet okresowy,
- doładować tPortmonetkę,
- złożyć reklamację,
- sprawdzić historię doładowań,
- zweryfikować aktualny stan salda tPortmonetki oraz historii wykorzystania punktów,
- skorzystać z funkcji wiązania kont rodziców i dzieci,
- utworzyć konto dla dziecka.

Ważne! Uprawnienie do przejazdów ulgowych (50-proc.) trzeba zapisać na karcie, aby prawidłowo naliczane były opłaty z tPortmonetkiw jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM

Wystarczy przedstawić ważne dokumenty uprawniające do ulgi i informacja taka zostanie zapisana na karcie PEKA oraz na naszym indywidualnym koncie w systemie PEKA. Przykładając kartę po wejściu i przed wyjściem z pojazdu pobierana będzie opłata według taryfy ulgowej. W przypadku braku zapisania informacji o uldze na karcie, system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną.