Oferta PEKA Firma

To propozycja przeznaczona dla pracowników firm, instytucji oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nośnikiem specjalnych biletów okresowych dla pracowników oraz tPortmonetki w celu korzystania z biletów przystankowych jest karta PEKA Firma.

Karta PEKA Firma2

Warunkiem korzystania z karty PEKA Firma jest podpisanie z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu umowy umożliwiającej opłacanie przejazdów na liniach ZTM na podstawie specjalnego cennika PEKA Firma. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail mailowy: pekafirma@ztm.poznan.pl następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

- pełne dane firmy/instytucji,
- osoby upoważnione do podpisania umowy,
- osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową,
- liczba pracowników, dla których sprzedane mają być bilety,
- rodzaj wybranych biletów i okres ich ważności,
- decyzja dot. umieszczenia na karcie PEKA Firma logotypu firmy/instytucji bądź jego braku – umieszczenie logotypu na karcie jest bezpłatne, logotyp należy przesłać w pliku w formacie jpg,
- dane niezbędne do wystawienia faktury.

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a pracodawcą, określa m.in.:
- dokumenty konieczne podczas przejazdów, które musi posiadać pracownik w trakcie korzystania z karty PEKA Firma,
- termin obowiązywania,
- opłatę.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 61 834 61 07, e-mail: pekafirma@ztm.poznan.pl

Cennik PEKA Firma – bilety na wszystkie dni miesiąca (ceny w zł)

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

144,00

180,00

132,00

225,00

268,00

2 miesiące

285,00

356,00

261,00

446,00

532,00

3 miesiące

423,00

529,00

387,00

663,00

790,00

4 miesiące

559,00

698,00

512,00

874,00

1042,00

5 miesięcy

691,00

864,00

633,00

1082,00

1290,00

6 miesięcy

820,00

1026,00

752,00

1286,00

1532,00

7 miesięcy

948,00

1184,00

868,00

1484,00

1768,00

8 miesięcy

1071,00

1339,00

981,00

1678,00

2000,00

9 miesięcy

1192,00

1490,00

1093,00

1868,00

2226,00

10 miesięcy

1310,00

1638,00

1201,00

2053,00

2445,00

11 miesięcy

1425,00

1782,00

1306,00

2233,00

2661,00

12 miesięcy

1538,00

1922,00

1410,00

2409,00

2870,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na wszystkie dni miesiąca (ceny w zł)

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

72,00

90,00

66,00

112,50

134,00

2 miesiące

142,50

178,00

130,50

223,00

266,00

3 miesiące

211,50

264,50

193,50

331,50

395,00

4 miesiące

279,50

349,00

256,00

437,00

521,00

5 miesięcy

345,50

432,00

316,50

541,00

645,00

6 miesięcy

410,00

513,00

376,00

643,00

766,00

7 miesięcy

474,00

592,00

434,00

742,00

884,00

8 miesięcy

535,50

669,50

490,50

839,00

1000,00

9 miesięcy

596,00

745,00

546,50

934,00

1113,00

10 miesięcy

655,00

819,00

600,50

1026,50

1222,50

11 miesięcy

712,50

891,00

653,00

1116,50

1330,50

12 miesięcy

769,00

961,00

705,00

1204,50

1435,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku (ceny w zł)

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

120,00

144,00

108,00

180,00

216,00 zł

2 miesiące

237,00

285,00

213,00

356,00

427,00 zł

3 miesiące

352,00

423,00

318,00

529,00

634,00 zł

4 miesiące

465,00

559,00

418,00

698,00

837,00 zł

5 miesięcy

576,00

691,00

518,00

864,00

1036,00

6 miesięcy

684,00

820,00

615,00

1026,00

1231,00

7 miesięcy

789,00

948,00

710,00

1184,00

1420,00

8 miesięcy

892,00

1071,00

804,00

1339,00

1606,00

9 miesięcy

993,00

1192,00

894,00

1490,00

1788,00

10 miesięcy

1092,00

1310,00

982,00

1638,00

1965,00

11 miesięcy

1188,00

1425,00

1069,00

1782,00

2138,00

12 miesięcy

1281,00

1538,00

1153,00

1922,00

2306,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku (ceny w zł)

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

60,00

72,00

54,00

90,00

108,00

2 miesiące

118,50

142,50

106,50

178,00

213,50

3 miesiące

176,00

211,50

159,00

264,50

317,00

4 miesiące

232,50

279,50

209,00

349,00

418,50

5 miesięcy

288,00

345,50

259,00

432,00

518,00

6 miesięcy

342,00

410,00

307,50

513,00

615,50

7 miesięcy

394,50

474,00

355,00

592,00

710,00

8 miesięcy

446,00

535,50

402,00

669,50

803,00

9 miesięcy

496,50

596,00

447,00

745,00

894,00

10 miesięcy

546,00

655,00

491,00

819,00

982,50

11 miesięcy

594,00

712,50

534,50

891,00

1069,00

12 miesięcy

640,50

769,00

576,50

961,00

1153,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy - 10 h (ceny w zł)

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

90,00

108,00

84,00

138,00

160,00

2 miesiące

178,00

213,00

166,00

273,00

318,00

3 miesiące

265,00

318,00

247,00

405,00

472,00

4 miesiące

349,00

418,00

326,00

535,00

624,00

5 miesięcy

432,00

518,00

403,00

662,00

771,00

6 miesięcy

513,00

615,00

478,00

787,00

916,00

7 miesięcy

592,00

710,00

553,00

908,00

1058,00

8 miesięcy

669,00

804,00

625,00

1027,00

1196,00

9 miesięcy

745,00

894,00

696,00

1142,00

1332,00

10 miesięcy

819,00

982,00

764,00

1256,00

1462,00

11 miesięcy

891,00

1069,00

831,00

1366,00

1592,00

12 miesięcy

961,00

1153,00

897,00

1473,00

1717,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy - 10 h (ceny w zł) 

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

Strefa taryfowa ZTM

A

A+B    

B+C  

A+B+C   

A+B+C+D    

1 miesiąc

45,00

54,00

42,00

69,00

80,00

2 miesiące

89,00

106,50

83,00

136,50

159,00

3 miesiące

132,50

159,00

123,50

202,50

236,00

4 miesiące

174,50

209,00

163,00

267,50

312,00

5 miesięcy

216,00

259,00

201,50

331,00

385,50

6 miesięcy

256,50

307,50

239,00

393,50

458,00

7 miesięcy

296,00

355,00

276,50

454,00

529,00

8 miesięcy

334,50

402,00

312,50

513,50

598,00

9 miesięcy

372,50

447,00

348,00

571,00

666,00

10 miesięcy

409,50

491,00

382,00

628,00zł

731,00

11 miesięcy

445,50

534,50

415,50

683,00

796,00

12 miesięcy

480,50

576,50

448,50

736,50

858,50

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 450/2020/P

Wszystko o systemie PEKA:

logo PEKA4