Dla grup i wycieczek

 

Bilet grupowy

Ułatwia opiekunom wycieczek szkolnych (szkoły podstawowe) zorganizowanie przejazdu komunikacją miejską.

Koszt 10-godzinnego biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C może podróżować do 30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów

Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach stacjonarnych.

Zachęcamy do zapoznania się z lokalizacjami miejsc sprzedaży biletów.

Przypominamy, że dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkała na terenie miasta Poznania może bezpłatnie korzystać ze środków lokalnego transportu zbiorowego w strefie A na podstawie ważnej legitymacji szkolnej z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania lub imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

 

 

Przejazdy zorganizowane

Przejazdy dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni.

Oferta obejmuje uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy mailowe następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

 • pełne dane firmy/instytucji/osoby fizycznej będącej organizatorem imprezy/wydarzenia;
 • osoby upoważnione do podpisania umowy,
 • osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową,
 • liczba osób, dla których wykupowane są przejazdy,
 • informacje nt. rodzaju oferty (z poniższych tabel),
 • informacje nt. okresu trwania imprezy/wydarzenia,
 • wzór identyfikatora uczestnika imprezy/wydarzenia,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury.

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a organizatorem imprezy/wydarzenia, określa warunki przejazdów:

 • dokumenty przewozu,
 • termin,
 • opłatę;

 

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 61 834 61 07

e-mail: pekafirma@ztm.poznan.pl

Uprzejmie prosimy o kontakt i rozpoczęcie załatwiania formalności związanych z umową nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy/wydarzenia.

 

Wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem  zbiorowym – przejazdy zorganizowane:

Tabela 1. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników wynosi od 10  osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata za 1 osobę
normalna ulgowa 50%
1. do 6 godz. 4,00 zł 2,00 zł
2. 1 dzień 7,00 zł 3,50 zł
3. 2 dni 13,00 zł 6,50 zł
4. 3 dni 18,00 zł 9,00 zł
5. 4 dni 21,00 zł 10,50 zł
6. 5 dni 24,00 zł 12,00 zł
7. 6 dni 27,00 zł 13,50 zł
8. 7 dni 30,00 zł 15,00 zł
9. 8 dni 33,00 zł 16,50 zł
10. 9 dni 36,00 zł 18,00 zł
11. 10 dni 39,00 zł 19,50 zł
12. 11 dni 42,00 zł 21,00 zł
13. 12 dni 45,00 zł 22,50 zł
14. 13 dni 48,00 zł 24,00 zł
15. 14 dni 51,00 zł 25,50 zł

 

Tabela 2. Oferta dla organizatorów posiadających rekomendacje Poznań Convention Bureau, ważna w strefach A+B+C.

Lp.

Czas ważności

Opłata za 1 osobę

Od 100 do 999 uczestników

Od 1000 do 4999 uczestników

Powyżej 5000 uczestników

1.

1 dzień

4,80 zł

4,30 zł

2,50 zł

2.

2 dni

8,60 zł

7,70 zł

4,50 zł

3.

3 dni

12,40 zł

11,10 zł

6,50 zł

4.

4 dni

15,30 zł

13,70 zł

8,00 zł

5.

5 dni

18,20 zł

16,30 zł

9,50 zł

6.

6 dni

21,10 zł

18,90 zł

11,00 zł

7.

7 dni

24,00 zł

21,50 zł

12,50 zł

8.

8 dni

26,40 zł

23,60 zł

13,80 zł

9.

9 dni

28,80 zł

25,70 zł

15,10 zł

10.

10 dni

31,20 zł

27,80 zł

16,40 zł

11.

11 dni

33,60 zł

29,90 zł

17,70 zł

12.

12 dni

36,00 zł

32,00 zł

19,00 zł

13.

13 dni

38,40 zł

34,10 zł

20,30 zł

14.

14 dni

40,80 zł

36,20 zł

21,60 zł

 

Tabela 3. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników oraz osób obsługujących imprezę lub wydarzenie wynosi co najmniej 100 osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata za 1 osobę
    Od 100 do 1000 uczestników Powyżej 1000 uczestników
1. Określony w umowie – nie więcej niż 12 godzin 2,50 zł 1,50 zł

 

Tabela 4. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, naukowych, religijnych, sportowych lub charytatywnych objętych Patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz posiadających rekomendację Poznań Convention Bureau lub organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, których liczba uczestników przekracza 100 osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata ryczałtowa
Od 100 do 199 uczestników Od 200 do 499 uczestników Od 500 do 999 uczestników Od 1000 do 4999 uczestników Powyżej 5000 - do 45 000  uczestników Powyżej 45 000 uczestników
1. określony w umowie 1 000,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 10 000,00 zł Wysokość opłaty określona w umowie, po przeprowadzeniu kalkulacji

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 396/2018/P

 Uchwała Nr XLVIII/853/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017