Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta w Punkcie Obsługi Klienta pod rondem Kaponiera (poziom -1)

Czynne: 

poniedziałek - wtorek, godz.: 6:00 - 13:00
środa - piątek, godz.: 13:00 - 20:00

W Biurze Obsługi Klienta ZTM na Kaponierze można:

  • złożyć reklamację, skargę lub wniosek
  • złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  • otrzymać bilet zastępczy na czas wyrobienia duplikatu karty PEKA
  • bezpłatnie zrobić sobie zdjęcie do wniosku o wydanie karty PEKA (Uwaga! W czasie epidemii koronawirusa zdjęcia nie są wykonywane)
  • uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym miasta, systemie PEKA, objazdach, promocjach itp.
  • otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie karty PEKA czy innych dokumentów

Biuro Obsługi Klienta w siedzibie ZTM - nieczynne do odwołania z uwagi na Covid-19

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

pokój nr 0.07 (parter)

Telefon:

61 646 33 44 POZnan Kontakt3

 Adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Umożliwiony jest kontakt zdalny poprzez:

- kontakt telefoniczny pod numerami 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godzinach od 8:00 do 15:30) – informacje dotyczące spraw z zakresu Punktów i Biur Obsługi Klienta ZTM,

- kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,

- korzystanie z platformy ePUAP,

Uwaga! Prosimy o ograniczenie korespondencji tradycyjnej papierowej  - w celu eliminacji dróg ewentualnego zakażenia.