Dla przewoźników

Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Poznań

Zgodę na korzystanie z przystanków autobusowych może uzyskać przewoźnik zamierzający wykonywać przewozy na liniach regularnych lub regularnych specjalnych. Brak jest możliwości udostępniania przystanków przewoźnikom zamierzającym wykonywać przewozy nieregularne, wahadłowe lub okazjonalne.

 

Uzyskanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu prowadzi sprawy z zakresu udzielania zezwoleń na linie komunikacyjne przebiegające w całości tylko przez obszar Miasta Poznania lub jednocześnie przez obszar Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.

W sprawach udzielania zezwoleń na linie komunikacyjne przebiegające przez obszar:

  1. jednej gminy - należy zwrócić się do właściwego urzędu gminy,

  2. dwóch i więcej gmin, ale nie wykraczających poza granice jednego powiatu - należy zwrócić się do właściwego starostwa powiatowego,

  3. dwóch i więcej powiatów - należy zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.