Ankieta na temat systemu poznańskiego roweru publicznego - podsumowanie

Opublikowano: 23/07/2018
Ankieta na temat systemu poznańskiego roweru publicznego - podsumowanie

31 proc. osób, które wypełniły ankietę na temat przyszłości roweru miejskiego jest za systemem ze stacjami, 46 proc. wolałoby system bezstacyjny (rowery 4. generacji). Takie wyniki uzyskano dzięki przeprowadzonej geoankiecie.

Ankieta - przeprowadzona we współpracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – była udostępniona mieszkańcom w dniach od 22 lutego do 19 marca br.

Około połowa osób, które wzięły udział w ankiecie miejskiej, korzysta z roweru miejskiego co najmniej raz w tygodniu. Zwykle jest on wykorzystywany do przemieszczania się po mieście – dojazdów do pracy, szkoły, w miejsca spędzania wolnego czasu (50 proc.) ale również do rekreacji (18 proc.). Prawie 50 proc. głównych podróży respondentów to podróże multimodalne, co wskazuje na ważną rolę wspierającą wobec transportu publicznego.

Użytkownicy, którzy wzięli udział w geoankiecie – jako powody korzystania z roweru publicznego  – wskazali niezależność (75 proc.), elastyczność (66 proc.), korzyści zdrowotne (54 proc.). Osoby, które nie korzystają z PRM, wymieniają jako przyczyny: jakość infrastruktury systemu (45 proc.), warunki poruszania się po mieście (37proc.), trudności w obsłudze (32proc.).

Respondenci wykazują preferencję elastyczności wypożyczeń w ramach strefy (tzw. 4 generacja) nad przewidywalnością lokalizacji rowerów na stacjach systemu (tzw. 3 generacja) i deklarują gotowość płacenia abonamentu.

Szczegółowe wyniki geoankiety przedstawione zostały w prezentacji przygotowanej przez członka Zespołu ds. funkcjonowania systemu poznańskiego roweru publicznego. Zachęcamy do zapoznania się nią.

Warto także przeczytać artykuł o przyszłości roweru publicznego w Poznaniu.