„Czyste słupy”: W sobotę, 18 czerwca 2016r., oczyścimy słupy przy ulicy Podgórnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy!

„Czyste słupy”: W sobotę, 18 czerwca 2016r., oczyścimy słupy przy ulicy Podgórnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy!

W sobotę, 18 czerwca, po raz kolejny oczyścimy słupy trakcyjne z nielegalnych i szpecących plakatów. Ponownie spotkamy się w centrum, gdzie plakaciarze działają najczęściej – tym razem będziemy oczyszczać słupy przy ul. Podgórnej. Kampania „Czyste słupy” to element działań zmierzających do poprawy wizerunku i przywrócenia porządku w Poznaniu.

Kampania „Czyste słupy”, mająca uświadamiać, że reklamy na miejskiej infrastrukturze są nielegalne, a ich usuwanie sporo kosztuje, została zainicjowana przez Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki i spółki w ubiegłym roku.

Wielkie porządki rozpoczęliśmy na pl. Wolności - oczyszczone zostały także słupy przy ul. 27 Grudnia i Fredry. Poznaniacy – aby upiększyć fragment miasta – poświęcili swój wolny czas i wspólnie zdzierali plakaty i myli słupy. Jeszcze raz za to dziękujemy!

Następnie słupy zostały pomalowane, umieszczono na nich naklejki przypominające o zakazie plakatowania. Mimo drobnych incydentów, słupy przy pl. Wolności, ul. 27 Grudnia i Fredry są czyste do dziś.

- Czyszczenie połączone z renowacją słupów przełożyło się na zmniejszenie procederu nielegalnego oklejania plakatami urządzeń użyteczności publicznej – potwierdza Straż Miejska Miasta Poznania.

Choć wandale omijają odnowioną infrastrukturę, nadal niszczą słupy w innych częściach miasta. Od początku kampanii „Czyste słupy” pracownicy SMMP, którzy obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego ujawnili 130 przypadków nielegalnego plakatowania oraz malowania farbami tzw. tagów. Dzięki ich działaniom ukarano 142 osoby, w  4 przypadkach sprawy skierowano do Sądu.

Chcąc, aby jak największa część Poznania została pozbawiona szpecących i nielegalnych reklam, w tym roku ponawiamy akcję „Czyste słupy”. Tym razem oczyszczone zostaną słupy trakcyjne przy ulicy Podgórnej (od ul. za Bramką do Al. Marcinkowskiego), a także przy fragmencie Al. Marcinkowskiego i Strzeleckiej – w sumie ponad 70 słupów. Tam nielegalne plakaty pojawiają się najczęściej.

Zapraszamy do udziału wszystkich, którym wygląd miasta nie jest obojętny. Spotkamy się w sobotę, 18 czerwca, o godz. 10.00 przy zbiegu ulic Podgórnej i Wrocławskiej.

Powstanie tam punkt informacyjny, w którym na poznaniaków czekać będą pracownicy miejskich jednostek. Pracownicy MPK, ZTM i ZDM zorganizują grupy, wskażą słup do czyszczenia, udostępnią szczotki, szpachle, wodę, a wreszcie - pomogą w czyszczeniu słupów. Akcja planowana jest w godzinach od 10.00 do 12.00.

Po oczyszczeniu słupy zostaną pomalowane oraz pojawią się na nich naklejki informujące o zakazie naklejania. Rejon zostanie objęty szczególnym monitoringiem, straż miejska – jak do tej pory – będzie nagłaśniać przypadki niszczenia infrastruktury miejskiej.

oklejony plakatami słup przy ulicy Podgórnej