Integracja transportu publicznego Poznania i gmin Kórnik i Zaniemyśl: proponowane zmiany i nowości w taryfie biletowej

Opublikowano: 22/02/2019
Integracja transportu publicznego Poznania i gmin Kórnik i Zaniemyśl: proponowane zmiany i nowości w taryfie biletowej

1 sierpnia planowane jest wprowadzenie integracji transportu publicznego Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl, w efekcie której pasażerowie mają zyskać kolejne połączenia autobusowe na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Z uwagi na specyfikę integracji – zwłaszcza długość nowych linii i odległości między przystankami – ZTM zaproponował zmiany i nowości w taryfie biletowej, które zostały przedstawione do zaopiniowania gminom, w których transport organizuje ZTM Poznań. Następnie propozycje zmian trafią do Rady Miasta Poznania.

Prowadzona od wielu lat przez Zarząd Transportu Miejskiego integracja transportu publicznego Poznania i ościennych gmin przynosi wymierne korzyści dla wszystkich pasażerów: Pozwala zwiększać zakres oferowanych usług, ułatwia konstruowanie bardziej dopasowanych do potrzeb klientów rozkładów jazdy i przebiegu linii, a także oferuje ujednoliconą dla wszystkich taryfę biletową z podstawowym nośnikiem, jakim jest karta PEKA.

W tym roku planowana jest integracja transportu Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Obecnie ZTM organizuje transport na terenie gminy Kórnik w ograniczonym zakresie – pasażerowie mogą korzystać z przejazdów na liniach numer:

  • 511 (do Kamionek przez Szczytniki),
  • 512 (do Borówca przez Szczytniki),
  • 527 (do Kamionek przez Czapury)

Planowana integracja ma objąć kolejne cztery linie obsługujące zarówno Kórnik, jak i znajdujący się poza terenem powiatu poznańskiego Zaniemyśl (powiat średzki).

Najbardziej charakterystyczną cechą proponowanych zintegrowanych linii będzie ich długość – najdłuższa z nich, linia nr 560 do Zaniemyśla, ma około 36 kilometrów (obecnie najdłuższe linie organizowane przez ZTM mają około 30 km) oraz znacząco większe odległości między przystankami od istniejących na obecnych liniach ZTM. Dziś maksymalna średnia odległość między przystankami wynosi do 1 kilometra, na nowych liniach będzie to znacznie powyżej 1 kilometra (średnio 1,6 km).

Z uwagi na powyżej wskazaną specyfikę linii, niezbędne jest wprowadzenie takich zmian w taryfie biletowej, która z jednej strony będzie w jak najlepszy sposób dopasowana do potrzeb pasażerów, a z drugiej pozwoli urealnić obecne stawki w odniesieniu do długości nowych, proponowanych linii.

Podstawową proponowaną zmianą jest wprowadzenie dodatkowej, czwartej strefy biletowej - oznaczonej literą D, a także korekta obecnej taryfy w zakresie biletów czasowych jednorazowych z dodaniem nowego biletu oraz zmiany w zakresie biletów krótkookresowych uwzględniające ich podział na strefę A tj. Poznań i strefy A+B+C+D, czyli całą aglomerację. Korekty są także przewidywane w zakresie taryfy biletów okresowych oraz tPortmonetki.

Propozycja taryfy biletów jednorazowych po integracji:

- bilet do 10 minut na strefy A+B+C+D - 3 zł

Bez zmian, dodanie strefy D.

- bilet do 45 minut na strefy A+B+C+D - 5 zł

Nowy bilet, który zastąpi bilet do 40 minut lub na 1 przejazd w cenie 4,60 zł. Nastąpi zwiększenie zakresu czasowego biletu oraz dodanie strefy D. Bilet nie będzie już obowiązywał na cały przejazd, będzie tylko biletem czasowym.

- bilet do 90 minut na strefy A+B+C+D - 7 zł

Nowość, bilet na najdłuższe podróże, umożliwiający przesiadki np. z długich linii podmiejskich na linie miejskie.

Uwaga! Powyższe bilety jednorazowe będą umożliwiały przesiadkę, jednak z uwagi na długość linii nie będzie już możliwości wykorzystania biletu na jeden przejazd (jak obecnie w przypadku biletu w cenie 4,60 zł).

Propozycja taryfy biletów krótkookresowych po integracji:

- bilet na 24 godziny na strefę A - 12 zł

Obniżka w strefie A ceny biletu 24h obowiązującego obecnie w strefach A+B+C. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do turystów, osób odwiedzających Poznań okazjonalnie.

- bilet na 24 godziny na strefy A+B+C+D - 15 zł

Urealnienie ceny obecnego biletu 24h na strefy A+B+C, przy uwzględnieniu rozszerzenia na strefę D.

- bilet 7-dniowy na strefę A – 40 zł

Obniżka w strefie A ceny biletu 7-dobowego obowiązującego obecnie w strefach A+B+C.

- bilet 7-dniowy na strefy A+B+C+D - 60 zł

Urealnienie ceny obecnego biletu 7-dobowego na strefy A+B+C, przy uwzględnieniu rozszerzenia na strefę D.

Uwaga! Planowane jest wycofanie z oferty biletów krótkookresowych 2- i 3-dobowych. Są to bilety cieszące się mniejszym zainteresowaniem niż bilety 24-godzinne i 7-dniowe. Dzięki temu, że pasażerowie mogą korzystać z promocji rozszerzającej czas biletu 24h do ponad dwóch dni lub umożliwiającej wykorzystanie dwóch takich biletów do przejazdów całej rodziny, zastępuje on z powodzeniem bilety 2- i 3 dobowe:

- bilet 24-godzinny na weekend - jednorazowy bilet czasowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę,

- bilety 24-godzinne na weekend dla rodziny - dwa normalne jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.

Propozycja taryfy biletów okresowych po integracji:

(dodanie oferty biletów uwzględniającej strefę D, obniżka cen niektórych typów biletów)

okres

Typ biletu

ulga

strefa

obecne

propozycja

zmiana

bilet 30-dniowy

na sieć

Metropolitalny

A

99,00

99,00

 

Bez zmian

 

 

 

A+B

123,00

123,00

Bez zmian

 

 

 

A+B+C

171,00

168,00

Obniżka

 

 

 

A+B+C+D

 

204,00

Nowość

 

 

 

B

48,00

48,00

Bez zmian

 

 

 

B+C

89,00

83,00

Obniżka

 

 

 

B+C+D

 

121,00

Nowość

 

 

 

C

48,00

48,00

Bez zmian

 

 

 

C+D

 

83,00

Nowość

 

 

 

D

 

48,00

Nowość

 

trasowany do 6 przystanków

 

A+B+C

50,00

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

50,00

Dodanie strefy D

 

trasowany do 18 przystanków

 

A+B+C

80,00

-

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

80,00

Dodanie strefy D

 

trasowany do 24 przystanków

 

A+B+C

105,00

-

 

 

 

 

 

A+B+C+D

-

105,00

Dodanie strefy D

 

Propozycja taryfy tPortmonetki po integracji:

Biorąc pod uwagę duże odległości między przystankami na nowych, zintegrowanych liniach, proponowane jest wprowadzenie tzw. dodatkowych punktów poboru opłat z tPortmonetki na karcie PEKA. Celem jest urealnienie opłaty za przejazd, dostosowanie jej do przejechanej odległości, tak aby nie odbiegała znacząco od innych linii.

Ważne! Zmiana ma zostać wprowadzona wyłącznie w odniesieniu do nowych, zintegrowanych linii, na pozostałych liniach w zakresie opłat z tPortmonetki nie są przewidywane żadne zmiany.