Koncepcja trasy tramwajowej na Klin Dębiecki: Raport z konsultacji społecznych

Opublikowano: 13/08/2019
Koncepcja trasy tramwajowej na Klin Dębiecki: Raport z konsultacji społecznych

Mieszkańcy przekazali swoje uwagi dotyczące koncepcji przebudowy istniejącego torowiska na Dębiec oraz budowy nowej trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Dziękując za udział w konsultacjach społecznych, zachęcamy do zapoznania się z załączonym raportem.

Konsultacje rozpoczęły się 25 czerwca 2019r. od spotkania z mieszkańcami, w trakcie którego przedstawiciele ZTM odpowiadali na pytania i wyjaśniali wątpliwości przybyłych. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej przyszło ponad 200 osób -120 z nich wypełniło ankiety.

Ponadto 1139 ankiet dotarło do ZTM poprzez stronę internetową tramwajdebiec.pl. Dodatkowo 49 głosów, w tym od Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Rowerowego Poznania oraz Osiedla Wilda, przekazano pocztą elektroniczną. Do ZTM dotarł również (pocztą) wniosek od społeczności lokalnej z Dębca o nieakceptowanie żadnego z proponowanych rozwiązań. Znalazło się pod nim 1050 podpisów.

W procesie konsultacyjnym zgłoszono też postulaty i uwagi dotyczące układu komunikacyjnego, otoczenia urbanistycznego projektu oraz zagospodarowania zieleni. Między innymi pojawiły się głosy za:

 • wykonaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego obie pętle autobusowe, istniejącą pętlę tramwajową oraz stację kolejową;
 • poprowadzeniem trasy tramwajowej od Dworca Zachodniego, wzdłuż torów kolejowych do Dębca i dalej w kierunku Świerczewa;
 • pozostawieniem Targowiska Racjonalizatorów w obecnej lokalizacji i jego kompleksową modernizacją;
 • lokalizacją przystanków tramwajowych możliwie najbliżej przystanków kolejowych Poznań Dębiec i Poznań Dębina;
 • odstąpieniem od budowy trasy tramwajowej i wiaduktu;
 • utworzeniem buspasa dla autobusów zamiast trasy tramwajowej;
 • utrzymaniem i ewentualnym zwiększeniem częstotliwości kursów komunikacji autobusowej;
 • ochroną istniejącej zieleni wraz z postulatem nowych nasadzeń;
 • budową trasy tramwajowej na Świerczewo;
 • rozważeniem rezerwy terenowej pod przedłużenie trasy do Lubonia oraz w kierunku ul. Opolskiej;
 • zmniejszeniem ingerencji w układ przestrzenny Dębca (m.in. sprzeciw wobec wyburzeń zabudowy zabytkowej oraz mieszkaniowo-usługowej).

Podsumowując: 76 proc. ankietowanych jest zdania, że budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki jest potrzebna. Jednak uwzględniając wniosek nadesłany pocztą przez społeczność lokalną Dębca, za budową trasy tramwajowej głosuje 41 proc. badanych.

Wszelkie zebrane postulaty, uwagi oraz wnioski zostaną teraz poddane dokładnej analizie.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronie internetowej www.tramwajdebiec.pl