Konsultacje społeczne: Tramwaj na Naramowice etap II

Opublikowano: 13/06/2019
Konsultacje społeczne: Tramwaj na Naramowice etap II

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Dziękujemy mieszkańcom za udział w środowym spotkaniu, przypominamy również, że wszelkie uwagi można przesyłać pocztą (tradycyjną i elektroniczną) do 3 lipca br.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się w Szkole Podstawowej nr 40 znajdującej się tuż przy skrzyżowaniu, do którego w przyszłości ma dojeżdżać tramwaj z Naramowic. Przybyło wiele osób, m.in. z Naramowic, Starych Winograd i Starego Miasta. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz innych miejskich jednostek odpowiadali na nurtujące ich pytania.

Trasa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Estkowskiego i Małe Garbary ma być naturalną kontynuacją i drugim etapem budowanego obecnie  „tramwaju na Naramowice” (od pętli Wilczak do przystanku przy ul. Błażeja). Jej powstanie pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta, co powinno skutkować  wzrostem zainteresowania publicznym transportem zbiorowym.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a zbiegiem ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego poprzez budowę nowej, dwutorowej trasy tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Oprócz budowy nowej trasy tramwajowej inwestycja obejmie również:

 • przebudowę ul. Szelągowskiej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych (w niezbędnym zakresie),
 • przebudowę wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary, wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego tramwaj-autobus-kolej,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej,
 • przebudowę obecnej lub budowę nowej infrastruktury rowerowej.

Przeprowadzone prace skutkować będą:

 • powstaniem – dzięki wydzielonemu torowisku - cichej i szybkiej komunikacji tramwajowej oraz autobusowej z centrum miasta do Naramowic,
 • wykonaniem torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenia emisji drgań i hałasu,
 • zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez przeniesienie obciążenia transportowego na komunikację zbiorową,
 • usprawnieniem komunikacji zbiorowej, w tym przesiadek autobus-tramwaj,
 • powstaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Garbary,
 • utworzeniem przystanków tramwajowo-autobusowych na Małych Garbarach, przy Starej Rzeźni, zintegrowanym węźle przesiadkowych Poznań Garbary, a także na ul. Szelągowskiej na wysokości ul. Winogrady oraz przy pętli Wilczak (wszystkie przystanki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • zapewnieniem warunków bezpieczeństwa na drodze,
 • poprawą warunków dla pieszych, w tym przede wszystkim dla osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami, a także rowerzystów.

Zachęcamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat proponowanych rozwiązań. Wnioski, uwagi i opinie do projektowanego układu (materiały poniżej) można składać do 3 lipca br. za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej (na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań),
 • poczty elektronicznej (na adres e-mail: konsultacje@ztm.poznan.pl).

 

Weź udział w konsultacjach. Włącz się w planowanie Twojego miasta!