[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Modyfikacja układu linii autobusowych na północy Poznania – będzie ponowna analiza

Opublikowano: 21/12/2023
[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Modyfikacja układu linii autobusowych na północy Poznania – będzie ponowna analiza

Zmiany w układzie linii autobusowych na północy Poznania wprowadzone zostaną z początkiem lutego 2024 r. Wzmocniona będzie komunikacja na Strzeszynie dzięki nowej linii numer 197 i wydłużeniu linii numer 170, na Podolanach pojawi się wydłużona linia nr 171 (w miejsce obecnej linii nr 168), a mieszkańcy osiedli położonych po zachodniej stronie Poznania zyskają lepszy dojazd do tras tramwajowych.
[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Planowane do wprowadzenia od lutego br. zmiany w sieci autobusowej na północy Poznania zostaną poddane kolejnej analizie, która mocniej uwzględni wzajemne powiązania pomiędzy różnymi liniami. Oznacza to, że układ komunikacji autobusowej będzie nadal funkcjonował tak, jak obecnie.

Planowana modyfikacja układu linii autobusowej na północy miasta miała zostać wprowadzona na początku 2024 r. Z uwagi na duży zakres zmian w sieci komunikacyjnej, wynikających z oczekiwanego przez pasażerów jak najszybszego powrotu tramwajów do centrum i na trasę kórnicką przesunięto ten termin na początek lutego.

- Cieszymy się, że pasażerowie mogą już w pełni korzystać z całej sieci tramwajowej – wskazuje Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu. – Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone zmiany, dotyczące przede wszystkim linii tramwajowych – w ujęciu całej sieci komunikacyjnej, ale także autobusowych w centrum i na Ratajach był bardzo duży. Obecnie będziemy monitorować funkcjonowanie systemu. Zależy nam, żeby pasażerowie mogli przyzwyczaić się do nowości. Przygotowywane zmiany w liniach na północy Poznania chcemy jak najlepiej wpisać w całość systemu, dlatego termin ich wprowadzenia został przesunięty.

Przypomnijmy, że Zarząd Transportu Miejskiego dokładnie przeanalizował uwagi i opinie rad osiedli, dotyczące przedstawionego pod koniec maja br. projektu zmian układu linii autobusowych na północy Poznania. Przyjmując cześć zgłoszonych uwag opracowano zmodyfikowany plan zmian, mających na celu m.in. poprawę dostępności komunikacji autobusowej na Strzeszynie oraz zwiększenie liczbę linii łączących zachodnie rejony miasta z trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i z trasą tramwajową na Naramowice. Jest to tym bardziej pilne, że w zachodnio-północnej części miasta szybko powstają nowe osiedla i coraz więcej mieszkańców z tego rejonu oczekuje poprawy komunikacji.

Proponowane zmiany są także ściśle powiązane z nowym układem sieci tramwajowej, którą na północy miasta tworzą obecnie dwie arterie komunikacyjne: wyremontowany po blisko 25 latach intensywnej eksploatacji PST oraz nowa, ciesząca się coraz większą popularnością wśród pasażerów trasa na Naramowice. Dla mieszkańców wschodniej części Winograd i Piątkowa tramwaj jest podstawowym środkiem transportu, a linie autobusowe – bez których jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić tej rejon miasta – stanowią obecnie komunikację uzupełniającą. Linie autobusowe, które dziś mają alternatywę w postaci wygodniejszego i bardziej pewnego tramwaju można i przesunąć w kierunku zachodnim poprawiając dostępność transportu dla mieszkańców m.in. Golęcina, Podolan czy Strzeszyna.

Szczegóły zmian od początku lutego 2024r.: https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/od-nowego-roku-modyfikacja-ukladu-linii-autobusowych-na-polnocy-poznania