Podsumowanie konsultacji dotyczących przebudowy odcinka ulicy Unii Lubelskiej (od Falistej do Obodrzyckiej)

Podsumowanie konsultacji dotyczących przebudowy odcinka ulicy Unii Lubelskiej (od Falistej do Obodrzyckiej)

W dniach od 13 do 26 lutego br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy istniejącego odcinka ulicy Unii Lubelskiej (od ul. Falistej do Obodrzyckiej). Mieszkańcy oraz Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo złożyli łącznie 12 wniosków.

Poniżej przedstawiamy główne postulaty mieszkańców:

  • należy zapobiec przeniesieniu ruchu tranzytowego na ul. Unii Lubelskiej;
  • należy rozważyć możliwość uspokojenia ruchu w tym rejonie m.in. przy użyciu tzw. „poduszek berlińskich”, wprowadzenia „strefy 30” oraz wyniesienia skrzyżowania ul. Falistej i Unii Lubelskiej;
  • należy realizować wariant inwestycji, zapewniający  większą liczbę miejsc parkingowych;
  • w miarę możliwości należy zaprojektować zieleń w ciągu ul. Unii Lubelskiej.

 

Wnioski  zostaną poddane szczegółowym analizom technicznym i funkcjonalnym w kontekście możliwości ich zastosowania na dalszym etapie projektowania.