Poznań dba o wygodę i bezpieczeństwo podróżujących

Opublikowano: 28/12/2023
Poznań dba o wygodę i bezpieczeństwo podróżujących

Blisko 1,9 miliona złotych przeznaczono w 2023 roku na przebudowę przystanków autobusowych w Poznaniu. Dzięki inwestycjom poprawiła się wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących.

- Poznań od wielu lat działa na rzecz poprawy infrastruktury przystankowej. To jeden z naszych priorytetów, dlatego już dziś w większości lokalizacji możemy pochwalić się nowoczesnymi i dostosowanymi do wymogów bezpieczeństwa wiatami. Co istotne, część z tegorocznych inwestycji objęła przystanki zlokalizowane przy szkołach, gdzie troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest szczególnie ważna – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, w dziesięciu lokalizacjach użytkownicy mogą już korzystać z szesnastu odnowionych platform przystankowych wraz z wiatami oraz dojściami do istniejących ciągów pieszych – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Lokalizacje zostały skonsultowane z radami osiedli. Całkowity koszt wykonanych w 2023 roku prac jest szacowany na blisko 1,9 mln zł.

Zrealizowane inwestycje

Na ul. Koszalińskiej całkowicie przebudowano platformy  przystanków Literacka wraz z  budową  bezpiecznych  dojść oraz wymianą  nawierzchni zatok. Zastosowano tam nawierzchnie fakturowe pomagające w poruszaniu się osobom z dysfunkcjami wzroku.

literacka przystanki 32

Na ul. Umultowskiej miejsce wsiadania do autobusów dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tej inwestycji także wykorzystano system nawierzchni fakturowych.

W tym roku kompleksowo przebudowano też przystanki autobusowe Sarmacka wraz z bezpiecznym do nich dojściem. Zostały one wyniesione, co ułatwi wsiadanie do autobusów i wysiadanie z nich. Inwestycja została zrealizowana wraz z uwzględnieniem nawierzchni fakturowych.

Zakończono  także remont zatoki na  przystanku Stoińskiego, gdzie prace objęły wymianę podbudowy i nawierzchni.

Przasniczki 02

Dla przystanków Prząśniczki – wybudowane zostały dwie nowe platformy przystankowe. Zostały one wyniesione na 18 cm wraz z zastosowaniem wszystkich standardów miasta, w tym niezbędnych oznaczeń dla osób niedowidzących. Ponadto zamontowano niezbędną   infrastrukturę towarzyszącą –  wiaty przystankowe oraz kosze na śmieci. W ramach budowy stworzono nowe przejście dla pieszych między przystankami.

Dla przystanku Dziedzicka, umiejscowionego przy Szkole Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego wybudowano nową platformę przystankową. Wyniesiono ją na 18 cm wraz z zastosowaniem wszystkich standardów miasta w tym niezbędnych oznaczeń dla osób niedowidzących. Ponadto zamontowano dużą odnowioną przez MTP wiatę przystankową i kosz na śmieci.  W ramach budowy przystanku przebudowano dwa zjazdy na posesje oraz wymieniono nawierzchnię jezdni na terenie objętym inwestycją.

Dziedzicka 1

Na ul. Gospodarskiej wybudowano nowe przystanki autobusowe, które poprawią komfort podróżowania w kierunku centrum miasta oraz Tulec. W pobliżu zlokalizowana jest szkoła, więc takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo korzystających z komunikacji dzieci. Powstały także chodniki oraz stojaki rowerowe.

Przebudowana została również platforma przystankowa na przystanku Robocza wraz z fragmentem chodnika i zjazdem na posesję. Był to pierwszy etap prac na skrzyżowaniu ulicy Roboczej z ulicą Umińskiego. W drugim etapie prac zostanie zbudowany nowy przystanek Robocza w kierunku dworca PKP Poznań Główny. W ramach budowy przystanku zostanie całkowicie zrewitalizowana przestrzeń w obrębie w/w skrzyżowania. Powstanie też nowy skwer wraz z całkowicie nowym układem chodników.

Z nowości mogą także korzystać pasażerowie z Podolan. Powstały tam trzy przystanki na ulicy Strzeszyńskiej (Instytut Genetyki oraz Strzeszyńska x 2). W ramach inwestycji zmieniono  lokalizację dwóch platform oraz skorygowano lokalizację jednej (odsunięcie od przejścia dla pieszych). Dzięki temu znacznie poprawił się nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących.

Ponadto w tym roku wymieniono  wygrodzenia i błotochrony na przystankach w obrębie ronda Śródka, natomiast w rejonie pętli tramwajowej na Ogrodach wymieniono  nawierzchnię chodników.

Podsumowując, na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i dostępności do komunikacji miejskiej Zarząd Transportu Miejskiego wydał w 2023r. 1 889 812,32 zł. Warto podkreślić, że już zaplanowane są prace związane z budową przystanku i skweru przy ulicy Roboczej na kwotę 1 316 469,00 zł.