Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg

Opublikowano: 13/03/2018
Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze.

- To kolejny etap inwestycji transportowych dofinansowanych ze środków europejskich. Mamy dokumentację projektową, która jest istotnym elementem tego postępowania. W drugiej kolejności będziemy realizować etap związany z budową układu torowego i drogowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej. Przetarg z tym związany planujemy ogłosić w sierpniu tego roku - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Miasto Poznań, w perspektywie do 2023 roku, wyda prawie 1,5 mld zł na inwestycje dedykowane transportowi zbiorowemu, z czego ponad 630 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne – podaje portal poznan.pl.

- Nowoczesna infrastruktura torowo-sieciowa jest niezbędnym elementem funkcjonowania komunikacji  publicznej w każdym mieście. Działamy na wielu frontach, zarówno przeprowadzając niezbędne remonty wydając 25 milionów zł rocznie na modernizację tej infrastruktury, jak i działając w ramach dużych inwestycji drogowych i drogowo-torowych – dodaje Maciej Wudarski.

Na wykonanie wszystkich prac budowlanych, Zamawiający przewidział 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym czas ten może ulec zredukowaniu, ze względu na skrócenie terminu wykonania wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Termin składania ofert upłynie 23 kwietnia. 

Zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka-os Lecha-rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej". Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obrębie działania 6.1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" (Fundusz Spójności). Pokryją one ponad 30 proc. całości kosztów inwestycji.

W ramach inwestycji przebudowane będzie zarówno torowisko, jak i drogi wzdłuż trasy tramwajowej.

W zakres prac "tramwajowych" wejdzie m.in.: kompletna przebudowa torowiska z siecią trakcyjną na całym odcinku, budowa i przebudowa przystanków tramwajowych oraz tramwajowo-autobusowych, rozbudowa ronda Żegrze, przebudowa fragmentów ulic kolidujących z trasą tramwajową, przebudowa stacji prostownikowej Żegrze oraz stacji transformatorowej ENEA, wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu i bezpieczeństwa (w tym sygnalizacji świetlnej), przebudowa i budowa chodników oraz dróg rowerowych, budowa monitoringu wizyjnego, budowa i przebudowa infrastruktury (oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej), budowa sieci do nawadniania terenów zielonych.

Część drogową stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II) oraz realizacja usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Przebudowane będzie również skrzyżowania ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska.  

Ruch tramwajowy w ciągu ul. Chartowo i Żegrze od tunelu na os. Lecha do przystanku Żegrze I zostanie do końca roku utrzymany, za przystankiem Żegrze I zostanie zbudowany tymczasowy zjazd torowy umożliwiający przejazd tramwaju na drugi tor.

- Podczas prac na rondzie Żegrze, równolegle z tramwajem, wprowadzimy autobus "za tramwaj" pomiędzy rondem Starołęka a ul. Piaśnicką. W godzinach szczytu będą one jeździły w takcie, co 7,5 minuty, a tramwaje dojeżdżające do przystanku Żegrze I - co 10 minut - wyjaśnia Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. - Od nowego roku, jeżeli warunki atmosferyczne na pozwolą na rozpoczęcie prac, zamkniemy tę trasę i będzie ona obsługiwana tylko autobusem "za tramwaj". Jego częstotliwość będzie zwiększona i będzie jeździł, co 5 minut. Pozostałe linie, które teraz jeżdżą przez "górny taras", czyli 1 i 5, pojadą ul. Zamenhofa i dalej odpowiednio - "jedynka" na Franowo, a "piątka", przez Kórnicką po swojej stałej trasie.

W sprawie inwestycji odbyła się konferencja prasowa (12 marca 2018r.), w której udział wzięli Paweł Śledziejowski - prezes PIM, Maciej Wudarski - zastępca prezydenta Poznania, Piotr Snuszka - dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Pawel Sledziejowski Maciej Wudarski Piotr Snuszka podczas konferencji prasowej