Remont trasy PST: prace rozpoczną się w połowie roku

Opublikowano: 14/03/2022
Remont trasy PST: prace rozpoczną się w połowie roku

Po 25 latach intensywnej eksploatacji konieczny jest kompleksowy remont nawierzchni torowej trasy PST. MPK Poznań właśnie ogłosiło przetarg na realizację prac na odcinku od ulicy Roosevelta do przystanku Słowiańska. Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego ogłosi przetarg na wykonanie remontu odcinka od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego.

Torowisko na trasie PST nie było kompleksowo naprawiane od czasu jego powstania - w latach 2015 i 2016 zmodernizowano jedynie sieć trakcyjną. Prowadzone naprawy punktowe nie są już wystarczające żeby zapewnić szybką i bezawaryjną komunikację na tej trasie. Konieczny jest pilny i generalny remont. Do przywrócenia pierwotnych parametrów eksploatacyjnych, pozwalających na przejazd tramwajów nawet z odcinkową prędkością 70 km/h niezbędna jest wymiana nawierzchni torowej w pełnym zakresie. MPK Poznań ogłosiło już postępowanie przetargowe na remont fragmentu trasy od ulicy Roosevelta do przystanku Słowiańska.

- Na tym odcinku przewidujemy wymianę szyn, podkładów i podsypki tłuczniowej – wyjaśnia Marek Grzybowski, wiceprezes MPK Poznań ds. technicznych. – Przeprowadzona zostanie również konserwacja betonowej warstwy ochronnej koryta balastowego na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Poznańską, przy czym szczegółowy zakres prac związanych z tą konserwacją poznamy dopiero po demontażu nawierzchni torowej i ocenie stanu technicznego koryta balastowego.

Realizację prac przewidziano na około 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 4 kwietnia br.

Równolegle z pracami na odcinku od Roosevelta do PST Słowiańska będą prowadzone prace na zasadniczej części trasy: od Słowiańskiej do przystanku Szymanowskiego, gdzie oprócz torowiska odnowione zostaną także wyeksploatowane i zużyte elementy infrastruktury związane z trasą, takie jak instalacja niskiego napięcia. Z uwagi na pozyskanie funduszy z budżetu państwa, modernizacją odcinka PST od przystanku Słowiańska do  Szymanowskiego zajmie się wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, który ogłosi  Zarząd Transportu Miejskiego.

- Przygotowywanie dokumentacji przetargowej zmierza ku końcowi – mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.

- Zaplanowane prace wydłużą o dalsze kilkadziesiąt lat możliwość korzystania z trasy, jak również poprawią komfort realizowanych po niej przejazdów. Dzięki naprawie torowiska możliwy będzie szybszy niż obecnie, sprawny i bezpieczny przejazd – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

Prace na trasie PST – a tym samym wstrzymanie na niej ruchu - mają rozpocząć się w połowie roku, po uruchomieniu trasy tramwajowej na Naramowice. Pozwoli to Organizatorowi transportu publicznego na lepsze rozplanowanie połączeń komunikacją zastępczą Piątkowa z centrum Miasta.

Jak informuje ZTM, w toku znajdują się przygotowania wariantów obsługi komunikacyjnej podczas prac na PST, ale już dziś wiadomo, że główny ciężar transportu publicznego przejmą autobusy „za tramwaj” kursujące wzdłuż trasy PST. Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas zamknięcia PST z uwagi na remont sieci trakcyjnej. Alternatywami z pewnością będą też równoległe do PST trasy tramwajowe – na Naramowice oraz z pętli Połabska i Piątkowska.