Tramwaj na Naramowice etap II – raport z konsultacji społecznych

Opublikowano: 26/07/2019
Tramwaj na Naramowice etap II – raport z konsultacji społecznych

Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Dziękując za udział w konsultacjach społecznych zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji II etapu tramwaju na Naramowice rozpoczęły się 12 czerwca br. od spotkania z mieszkańcami. Od tego dnia aż do 3 lipca br. można było swoje uwagi i wnioski przekazywać do ZTM pisemnie – pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Podczas spotkania wypełnionych zostało 59 ankiet, w późniejszym czasie 35 głosów przekazano drogą elektroniczną, a dwa wnioski przesłane zostały pocztą tradycyjną.

W trakcie procesu konsultacyjnego mieszkańcy zgłosili postulaty, uwagi i wnioski dotyczące zarówno układu komunikacyjnego, otoczenia urbanistycznego projektu, jak i zagospodarowania zieleni. M.in. pojawiły się głosy za:

  • koniecznością wprowadzenia bezwzględnego priorytetu dla tramwajów,
  • zmniejszeniem liczby pasów ruchu dla transportu indywidualnego,
  • pozostawieniem aktualnej przepustowości ruchu samochodowego,
  • zmianą przebiegu trasy tramwajowej,
  • zastąpieniem jej elektryczną komunikacją autobusową czy „szybkim chodnikiem”,
  • zmianą zagospodarowania terenu wokół węzła przesiadkowego Garbary,
  • zmianą rozwiązań infrastrukturalnych dla pieszych i rowerzystów,
  • ochroną istniejącej zieleni wraz z postulatem nowych nasadzeń.

Jednym z głównych postulatów była rezygnacja z projektowanej drogi serwisowej wzdłuż ul. Szelągowskiej (na odcinku Wilczak–Winogrady) i zachowanie istniejących drzew, co wiąże się z obniżeniem klasy drogi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Poznańskimi Inwestycjami Miejskim wystąpił do zarządcy drogi ze stosownym wnioskiem w tej sprawie.

Do ZTM wpłynęły również uwagi i wnioski Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania,  SIW Poznaniacy oraz spółek Vastint i Trigony. Uwagi przekazali również mieszkańcy ul. Szelągowskiej (50 podpisów) wnioskując m.in. o oddalenie torowiska tramwajowego od zabudowań, likwidację drogi serwisowej wraz z obniżeniem klasy drogi, pozostawienie pasa zieleni oraz wprowadzenie buspasów wraz autobusami elektrycznymi.

Wszystkie otrzymane postulaty, uwagi i wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i w miarę możliwości technicznych, funkcjonalnych oraz formalno-prawnych zostaną uwzględnione.

Trasa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Estkowskiego i Małe Garbary ma być naturalną kontynuacją i drugim etapem trasy tramwajowej na Naramowice, realizowanej obecnie na odcinku od pętli Wilczak do przystanku przy ul. Błażeja. Jej powstanie pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta, co powinno skutkować  wzrostem zainteresowania publicznym transportem zbiorowym.

Poniżej szczegółowy raport z konsultacji społecznych.