Wakacyjne plany remontów torowisk: ulica Głogowska (od skrzyżowania z Hetmańską do ulicy Dalekiej) i wschodnia część węzła Kórnicka/Jana Pawła II

Opublikowano: 15/05/2023
Wakacyjne plany remontów torowisk: ulica Głogowska (od skrzyżowania z Hetmańską do ulicy Dalekiej) i wschodnia część węzła Kórnicka/Jana Pawła II

Okres wakacyjny ze względu na mniejsze natężenie ruchu w mieście tradycyjnie wykorzystywany jest na przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów. W tym roku na lato został zaplanowany remont torowiska tramwajowego w ulicy Głogowskiej na odcinku od skrzyżowania z Hetmańską do ulicy Dalekiej oraz wymiana rozjazdów wschodniej części węzła na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Kórnickiej. Remonty te są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w związku ze znacznym zużyciem szyn.

Na ulicy Głogowskiej prace obejmą wymianę nawierzchni torowej i drogowej, a także krawędzi peronowych na przystankach. Będą one prowadzone od węzła Głogowska/Hetmańska do ulicy Dalekiej w dwóch etapach: od Hetmańskiej do zajezdni MPK, a następnie w kierunku pętli na Górczynie. Początek robót jest planowany na koniec czerwca, a ich zakończenie na koniec sierpnia.

- Remont ma na celu podniesienie jakości i trwałości torowiska, tak żeby zapewnić pasażerom pewny, wygodny, bezpieczny i sprawny przejazd tramwajem – mówi Jan Gosiewski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Wykonawcą prac będzie firma wybrana w przetargu prowadzonym przez MPK Poznań.

Podczas prac niedostępne będzie torowisko na ulicy Głogowskiej (na odcinku od Hetmańskiej w kierunku pętli Górczyn PKM), zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji oraz linia zastępcza.

W wakacje zaplanowana jest także wymiana rozjazdów wraz z wymianą napędów zwrotnic i układu sterowania zwrotnic we wschodniej części węzła na skrzyżowaniu ulic Kórnicka i Jana Pawła II. Fragment węzła, na którym prowadzone będą prace z uwagi na trwającą przebudowę trasy kórnickiej jest aktualnie wyłączony z ruchu liniowego. Tym samym prace przeprowadzone zostaną bez zmian w układzie komunikacyjnym.

Najszybciej, bo już w drugiej połowie maja, także niejako przy okazji obecnego wyłączenia ruchu tramwajowego na trasie kórnickiej, MPK wymieni zużyte szyny łukowe przy przystanku Osiedle Lecha.