ZTM będzie honorował legitymacje studentów poznańskich uczelni wyższych korzystających z ulg w przejazdach transportem publicznym do 31.05.2020r.

Opublikowano: 13/03/2020
ZTM będzie honorował legitymacje studentów poznańskich uczelni wyższych korzystających z ulg w przejazdach transportem publicznym do 31.05.2020r.

Z uwagi na fakt zawieszenia zajęć na uczelniach wyższych jako formy profilaktyki przeciwko rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem i związany z nim brak możliwości przedłużenia ważności obowiązywania legitymacji studenckich informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu będzie honorował legitymacje studentów poznańskich uczelni wyższych korzystających z ulg w przejazdach transportem organizowanym przez ZTM do 31.05.2020r. Studenci są oczywiście zobowiązani do posiadania ważnego biletu na przejazd.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera, ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.


Po tym terminie studenci zamierzający korzystać z ulg w transporcie ZTM będą zobowiązani zaktualizować uprawnienie w systemie PEKA oraz na nośniku, a podczas kontroli okazać kartę PEKA/legitymację z przedłużoną i zapisaną już ulgą.