Letni rozkład jazdy i zmiany w transporcie z uwagi na zakończenie prac na moście Dworcowym i rozpoczęcie prac na Starołęce - od 26 czerwca (sobota)

Opublikowano: 21/06/2021
Letni rozkład jazdy i zmiany w transporcie z uwagi na zakończenie prac na moście Dworcowym i rozpoczęcie prac na Starołęce - od 26 czerwca (sobota)

W sobotę (26 czerwca) w transporcie publicznym na liniach miejskich i podmiejskich ZTM zostanie wprowadzony wakacyjny (letni) rozkład jazdy. Tego samego dnia – z uwagi na zakończenie prac remontowych – na most Dworcowy wrócą tramwaje, a jednocześnie rozpoczną się prace remontowe na Starołęce, gdzie ruch tramwajowy zostanie wstrzymany od pętli Starołęka Mała do Starołęki.

Od soboty – 26 czerwca - tramwaje i autobusy na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego będą kursowały według letniego rozkładu jazdy. Częstotliwość – jak co roku – zostanie dopasowana do mniejszej frekwencji pasażerskiej z uwagi na brak zajęć w szkołach i wyjazdy wakacyjne.

Tramwaje w dni robocze kursować będą co 15 minut od pierwszych porannych kursów do godz. 18:30, w soboty zgodnie z rozkładem sobotnim, natomiast w niedziele i święta co 30 minut od rana do godz. 11:00 i co 20 min. w pozostałym czasie.

Na głównych liniach autobusowych (numery: 158, 163, 164, 168, 169, 171, 174, 182, 190, 191, 193) częstotliwość będzie wynosić w dni robocze co 15 minut od pierwszych porannych kursów do ok. godziny 19:00, w soboty zgodnie z rozkładem sobotnim (bez dodatkowych wzmocnień), natomiast w niedziele i święta zgodnie z rozkładem świątecznym.

Koniec prac na węźle most Dworcowy i początek na ul. Starołęckiej

Także w sobotę tramwaje wrócą na węzeł Most Dworcowy, a przestaną kursować do pętli Starołęka. Niezbędne do wykonania są prace sieciowe na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Fortecznej - obejmujące przede wszystkim przebudowę stacji trakcyjnej zasilającej m.in. trasę tramwajową na ul. Starołęckiej oraz prace, które będą prowadzone przez Aquanet w kanale pod torowiskiem tramwajowym w ul. Starołęckiej. Dlatego konieczne będzie wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku od pętli Starołęka Mała do pętli Starołęka. Jednocześnie trwające obecnie prace w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej spowodowały poważne utrudnienia w rejonie całej Starołęki, obejmując również komunikację autobusową pomiędzy Starołęką Wielką, Minikowem, Marlewem i Głuszyną, jak również miejscowościami Czapury, Wiórek, Daszewice, Babki, Kamionki i Borówiec a położoną przy ul. Książęcej pętlą autobusową Starołęka. W celu poprawy tej trudnej sytuacji przygotowany został pakiet rozwiązań ukierunkowanych przede wszystkim na usprawnienie komunikacji samochodowej w osi ul. Starołęckiej oraz na poprawę warunków dojazdu autobusów i przesiadki w rejonie węzła komunikacyjnego Starołęka dla pasażerów transportu publicznego.
Wciąż nieczynny (do zakończenia prac) pozostanie remontowany przystanek tramwajowy Poznańska (w kierunku centrum).

Kliknij i pobierz schemat sieci tramwajowej obowiązujący od 26 czerwca (sobota):

schemat sieci tramwajowej od 26 czerwca 2021

Pakiet zmian transportowych w rejonie Starołęki

- wprowadzenie od 28 czerwca (poniedziałek) do 31 sierpnia (niedziela), głównie w godzinach pozaszczytowych i wieczornych, dodatkowych pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – Poznań Dębina – Poznań Główny, jako uzupełnienie obecnych połączeń, tak aby pociągi przez cały dzień kursowały średnio co ok. 30 minut. Czas przejazdu ze stacji Poznań Starołęka do Poznań Główny wynosi średnio ok. 7 minut – to najszybsza możliwość dostania się do centrum miasta. Przypominamy, że posiadacze biletów okresowych sieciowych ZTM ważnych w strefie A mogą bez dodatkowej opłaty podróżować pociągami spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO na terenie Poznania. Pozostałe osoby mogą skorzystać z biletów jednorazowych kolejowych, m.in. Biletu Starołęckiego, który kosztować będzie 4 zł normalny, 2 zł ulgowy i można go będzie zakupić w kasach kolejowych oraz u drużyny konduktorskiej w pociągach bez dodatkowej opłaty. Uwaga! W pociągach nie będą obowiązywać bilety jednorazowe czasowe ZTM, tPortmonetka oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

Mapa polaczen PKM

 Rozkład jazdy ze stacji Poznań Starołęka w kierunku Poznania Głównego oraz ze stacji Poznań Główny w kierunku Starołęki znajduje się w poniższej tabeli.

rozklad

Legenda
Wszystkie pociągi, o ile nie wskazano inaczej, obsługują stacje i przystanki: Poznań Główny, Poznań Dębina, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny.
1 – kursuje codziennie oprócz 14.08.2021 r.
2 – kursuje tylko w piątki i niedziele, nie zatrzymuje się na stacji Poznań Krzesiny
3 – nie zatrzymuje się na stacji Poznań Krzesiny
4 – kursuje tylko 23.08.-27.08.2021 r.
5 – kursuje oprócz 23.08.-27.08.2021 r.

- skierowanie linii tramwajowych do pętli Unii Lubelskiej oraz Starołęka Mała. Do pętli tramwajowej Unii Lubelskiej, poza dojeżdżającymi tam stale liniami 5 i 11 skierowana zostanie również linia nr 7.Do Starołęki Małej dojeżdżać będą tramwaje linii nr 12 i 17.

- uruchomienie dwóch dodatkowych linii autobusowych „za tramwaj”. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia zostaną uruchomione dwie linie autobusowe „za tramwaj”:


T4
od pętli autobusowej przy ul. Książęcej przez ul. Starołęcką i Zamenhofa do os. Piastowskiego

Kliknij w poniższy obrazek i pobierz schemat trasy linii nr T4

Linia T4 26.06.21


T5 na trasie od pętli tramwajowej Starołęka do Unii Lubelskiej przez ul. Forteczną

Kliknij w poniższy obrazek i pobierz schemat trasy linii nr T5

schemat trasy linii nr T5 od 26.06.2021


Linia T5
będzie pełnić podstawową rolę komunikacji zastępczej – autobusy kursować będą co 5 minut w godzinach szczytu i co ok. 7-8 minut poza godzinami szczytu. Jej celem będzie zapewnienie pasażerom szybkiego i sprawnego skomunikowania pomiędzy węzłem Starołęka a węzłem Unii Lubelskiej. Na pętli Unii Lubelskiej możliwa będzie sprawna przesiadka „drzwi w drzwi”.

Na linii T4 autobusy będą kursowały z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień i zapewnią komunikację wzdłuż ulicy Starołęckiej, a także, razem z linią nr 190, wzdłuż ulicy Zamenhofa na odcinku od ronda Starołęka do os. Piastowskiego.

T4 i T5

Zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczęcie autobusowych przejazdów „za tramwaj” wiązać się będzie z uruchomieniem od soboty (26 czerwca) przystanków tymczasowych na ul. Starołęckiej -  przy skrzyżowaniu z ul. Forteczną, na wysokości ul. Bystrej oraz przy rondzie Starołęka. W tym etapie zmian przewiduje się również wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bystrej i Starołęckiej, a także zamknięcie przejścia dla pieszych po północnej stronie przejazdu kolejowego.

Poniższa grafika przedstawia zmiany w organizacji ruchu obowiązujące od 26 czerwca 2021r. - kliknij w obrazek w celu powiększenia

zmiany w organizacji ruchu na Starolece od 26 czerwca 2021

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu zakończy się 3 lipca. Przygotowany pakiet rozwiązań ma za zadanie przede wszystkim poprawić płynność przejazdu w osi ul. Starołęckiej oraz usprawnić dojazd autobusów i przesiadki w rejonie węzła komunikacyjnego Starołęka dla pasażerów transportu publicznego. Po północnej stronie torów kolejowych wprowadzone zostaną ograniczenia ruchu samochodowego na ulicy Fortecznej w kierunku od Romana Maya do Starołęckiej. Wjazd w tę stronę możliwy będzie jedynie dla autobusów oraz wykorzystywany jako dojazd do posesji. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Fortecznej w ulicę Starołęcką. Dojazd dla samochodów do ulicy Starołęckiej będzie możliwy przez ulicę Romana Maya lub ulicę Unii Lubelskiej i rondo Żegrze. Zmiany te mają za zadanie zmniejszenie skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Fortecznej i - co za tym idzie -  poprawę przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenie ryzyka opóźnień autobusów obsługujących linię T5.

Również 3 lipca zmiany zostaną wprowadzone po południowej stronie torów kolejowych. Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Książęcej - od św. Antoniego do Starołęckiej oraz na ulicy św. Antoniego - od Starołęckiej do Książęcej. Drugi pas na tych ulicach przeznaczony będzie dla autobusów jako buspas. Na ul. św. Antoniego już pojawiły się znaki zakazu zatrzymywania się, który będzie na niej obowiązywał od 29 czerwca.  Te działania mają za zadanie zmniejszenie skali zatłoczenia skrzyżowania ul. Starołęckiej i ul. Książęcej, poprawienie przepustowości ul. Starołęckiej i zmniejszenie skali opóźnień autobusów dojeżdżających do węzła przesiadkowego Starołęka.

Poniższa grafika przedstawia zmiany w organizacji ruchu obowiązujące od 3 lipca 2021r. - kliknij w obrazek w celu powiększenia

zmiany w organizacji ruchu na Starolece od 3 lipca 2021

Ulica Forteczna

 

Ksiazeca Starolecka Sw. Antoniego

 

- w rejonie stacji Poznań Starołęka, przy wejściu do tunelu po południowej stronie torów kolejowych, zainstalowane zostaną dodatkowe stojaki rowerowe.

Funkcjonowanie linii tramwajowych od 26 czerwca do 31 sierpnia

Uwaga! Wszystkie schematy przebiegu tras linii znajdują się na stronie ZTM w zakładce: Komunikacja/mapy i schematy sieci

Linie nr: 0, 1, 11, 14, 15 – kursowanie po stałej trasie

Linie nr: 2, 3, 5, 9, 13, 16, 92 – kursowanie po obecnej trasie

Linia nr 4 – zawieszona

Linia nr 6
MIŁOSTOWO – … – Matyi – Most Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka – JUNIKOWO

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 6

Linia nr 7
OGRODY – Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – UNII LUBELSKIEJ

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 7

Linia nr 8
MIŁOSTOWO – … – Mielżyńskiego – Gwarna – Św. Marcin – Roosevelta – Głogowska – GÓRCZYN

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 8

Linia nr 10
POŁABSKA – … – Roosevelta – Most Dworcowy – Matyi – … – DĘBIEC

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 10

Linia nr 12
OS. SOBIESKIEGO – … – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 roku – Hetmańska – Starołęcka – STAROŁĘKA MAŁA

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 12

Linia nr 17
OGRODY – … – Starołęcka – STAROŁĘKA MAŁA

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 17

Linia nr 18
OGRODY – Dąbrowskiego – Roosevelta – Matyi – … – RONDO RATAJE

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 18

Linia nr 99
PIĄTKOWSKA – … – Fredry – Mielżyńskiego – 23 Lutego – PL. WIELKOPOLSKI

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 99

Linia nr 201
OS. SOBIESKIEGO – trasa PST – Głogowska – Roosevelta – Święty Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego – … – UNII LUBELSKIEJ

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 201

Linia nr 202
OS. SOBIESKIEGO – trasa PST – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego – … – Piaśnicka – FRANOWO

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 202

Linia nr T4
STAROŁĘKA – Starołęcka – Zamenhofa – OS. PIASTOWSKIE

Kursowanie co 15 minut

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr T4

Linia nr T5
STAROŁĘKA – Forteczna – Obodrzycka – UNII LUBELSKIEJ

Kursowanie co 5 min. w godz. szczytów, co 7,5 min. w pozostałych porach i dniach oraz co 10 min. w niedziele i święta do godz. 11:00.

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr T5

Funkcjonowanie miejskich linii autobusowych od 26 czerwca do 31 sierpnia

Linia nr 121 – bez zmian;

Linie nr 124, 125 – zawieszone;

Linia nr 144 – autobusy będą kursować tylko w dni robocze w godz. od ok. 6:00 (z pętli Boranta) do ok. 19:00 oraz w soboty w godz. od ok. godz. 11:00 do ok. 19:00, co 30 minut zapewniając takt łączny co 15 minut razem z linią nr 146;

Linia nr 146 - wydłużona do Strzeszynka w godz. 9:00 – 20:30;

Linia nr 154 – kursy wyłącznie do pętli Spławie (nie będą odbywać się kursy do Krzesin);

Linie nr 158, 189 i 194 - korekty tras w rejonie ul. Książęcej, Św. Antoniego i Starołęckiej;

Linia nr 190 - dodatkowa para przystanków;

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 158

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 189

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 190

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 194

Linia nr 188 – autobusy będą kursować jedynie pomiędzy szczytami komunikacyjnymi (porannym i popołudniowym);

Linia nr 195 - zostanie wzmocniona, autobus będzie kursował co 20 minut w godz. od ok. 9:00 do ok. 21:30;

Linia nr 198 – autobusy będą kursować co 20-30 min. w zależności od kursów linii nr 348 (wjazdy tylko do UAM Wydział Fizyki);

Linia nr 211 - skrócenie wariantów tras do ronda Minikowo do pętli Starołęka (przy zajezdni);

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 211

Linia nr 212 - przywrócenie kursowania przez ul. Fredry i al. Niepodległości w kierunku Rataj;

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 212

Linie nr 213, 214, 218 - do nocy z 4 na 5 lipca autobusy będą się zatrzymywały na tymczasowych przystankach Most Dworcowy;

Linia nr 222
KACZA/PORT LOTNICZY ŁAWICA – … – RONDO KAPONIERA – Fredry – al. Niepodległości – … – SZWAJCARSKA SZPITAL/MOGILEŃSKA

Kliknij i pobierz schemat trasy linii nr 222

Linie nr 223, 224 - do nocy z 4 na 5 lipca autobusy będą się zatrzymywały na tymczasowych przystankach Most Dworcowy;

Funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych od 26 czerwca do 31 sierpnia

Linie nr: 173, 320, 321, 322, 323, 341, 342, 348, 388, 392, 394, 396, 397, 425, 435, 511, 561, 602, 610, 651, 702, 704, 727, 801, 803, 804, 830, 833, 834, 891, 893, 901, 904, 905, 907, 911 – bez zmian w rozkładzie;

Linia nr 312 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanki Bolechowo-Osiedle/Zespół Szkół oraz Miękowo/Stokrotkowa;

Linia nr 431 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II;

Linia nr 432 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanki Kleszczewo/Szkoła II oraz Bylin/Wieś;

Linia nr 501 – nie będzie wykonywany kurs o godzinie 6:09 z przystanku Błażejewo/Os. Przylesie;

Linia nr 502 – po powrocie na ulicę Poznańską w miejscowości Dachowa, nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Szczodrzykowo/Szkoła;

Linie nr 512 i 527 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła;

Linia nr 560 – kurs z pętli Zaniemyśl/Kościół zamiast o godz. 6:12 będzie realizowany o godzinie 6:02;

Linia nr 603 – nie będzie wykonywany kurs o godzinie 7:00 z pętli Łęczyca/Dworcowa, w popołudniowym szczycie kursy będą wykonywane co 30 minut;

Linia nr 611 – zmieniona zostanie liczba kursów oraz nastąpi korekta rozkładu jazdy. Częstotliwość w szczytach komunikacyjnych wyniesie co około 20 min., a poza szczytem co około 30 min.;

Linia nr 614 – zmieniona zostanie liczba kursów oraz nastąpi korekta rozkładu jazdy. Częstotliwość w szczytach komunikacyjnych wyniesie co około 30 min., a poza szczytem co około 60 min.;

Linie nr 616, 690,886, 889 – zawieszone;

Linie nr 701, 703, 705 – zmieniona zostanie liczba kursów oraz nastąpi korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 707 – kursy wykonywane będą tylko w soboty, niedziele i święta;

Linia nr 710 – nie będzie wykonywany kurs o godzinie 6:50 z pętli Górczyn do przystanku Komorniki/Ks. Malinowskiego;

Linia nr 716 – zmieniona zostanie liczba kursów;

Linia nr 729 – nie będą wykonywane kursy o godzinie 6:40 i 16:30 z przystanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy oraz o godzinie 7:55, 15:25 i 17:40 z pętli Ogrody. W soboty, niedziele i święta kurs o godzinie 4:30 z przystanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy zostanie przesunięty na godzinę 4:20;

Linia nr 802 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła oraz kursy na odcinku Tarnowo Podgórne/ Centrum – Tarnowo Podgórne/Ostatnia;

Linia nr 811 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła, Lusówko/Szkoła oraz Tarnowo Podgórne/Szkolna;

Linia nr 812 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła;

Linia nr 813 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Szkolna, kursy w dni robocze o godzinie 14:10 i 16:11 z Ogrodów do Kaźmierza będą dodatkowo wjeżdżać do Kokoszczyna;

Linia nr 821 – nie będą wykonywane wjazdy na przystanek Tarnowo Podgórne/Poznańska Szkoła;

Linia nr 832 – korekta godzin odjazdów;

Linia nr 882 – korekta godzin odjazdów, kursy o godzinie 6:53 z przystanku Tarnowo Podgórne/Centrum oraz o godzinie 7:30 z przystanku Rokietnica/Stacja będą wykonywane przez Rokbus;

Linia nr 902 – część kursów realizowana będzie tylko na odcinku Os. Sobieskiego – Morasko.