[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Modyfikacja układu linii autobusowych na północy Poznania - będzie ponowna analiza

Opublikowano: 27/10/2023
[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Modyfikacja układu linii autobusowych na północy Poznania - będzie ponowna analiza

Wzmocnienie komunikacji autobusowej na Strzeszynie dzięki nowej linii numer 197 i wydłużeniu linii numer 170 oraz zapewnienie mieszkańcom zachodnich rubieży Poznania lepszego dojazdu do tras tramwajowych – taki jest cel zmodyfikowanego projektu zmian układu linii autobusowych na północy Poznania.
[AKTUALIZACJA 23.01.2024] Planowane do wprowadzenia od lutego br. zmiany w sieci autobusowej na północy Poznania zostaną poddane kolejnej analizie, która mocniej uwzględni wzajemne powiązania pomiędzy różnymi liniami. Oznacza to, że układ komunikacji autobusowej będzie nadal funkcjonował tak, jak obecnie.

Zarząd Transportu Miejskiego dokładnie przeanalizował uwagi i opinie rad osiedli, dotyczące przedstawionego pod koniec maja br. projektu zmian układu linii autobusowych na północy Poznania. Przyjmując cześć zgłoszonych uwag opracowano zmodyfikowany plan zmian, mających na celu m.in. poprawę dostępności komunikacji autobusowej na Strzeszynie oraz zwiększenie liczbę linii łączących zachodnie rejony miasta z trasą Poznańskiego Szybkiego Tramwaju i z trasą tramwajową na Naramowice. Jest to tym bardziej pilne, że w zachodnio-północnej części miasta szybko powstają nowe osiedla i coraz więcej mieszkańców z tego rejonu oczekuje poprawy komunikacji.

Proponowane zmiany są także ściśle powiązane z nowym układem sieci tramwajowej, którą na północy miasta tworzą obecnie dwie arterie komunikacyjne: wyremontowany po blisko 25 latach intensywnej eksploatacji PST oraz nowa, ciesząca się coraz większą popularnością wśród pasażerów trasa na Naramowice. Dla mieszkańców wschodniej części Winograd i Piątkowa tramwaj jest podstawowym środkiem transportu, a linie autobusowe – bez których jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić tej rejon miasta – stanowią obecnie komunikację uzupełniającą. Linie autobusowe, które dziś mają alternatywę w postaci wygodniejszego i bardziej pewnego tramwaju można i przesunąć w kierunku zachodnim poprawiając dostępność transportu dla mieszkańców m.in. Golęcina, Podolan czy Strzeszyna.

Nowa linia numer 197 – zwiększenie komunikacji na Strzeszynie

Dobrą wiadomością dla pasażerów ze Strzeszyna z pewnością będzie uruchomienie nowej linii numer 197. Autobus będzie kursował z pętli Puszkina przez Strzeszyn Grecki i Golęcin w kierunku Winograd i dalej aż do osiedla Różany Potok i Kampusu UAM Morasko. Nowa linia nie tylko zapewni dojazd do obu tras tramwajowych, ale także wzmocni transport w rejonie ulicy Wrzoska i znajdujących się tam szpitali. Nowe połączenie jednocześnie wzmocni istniejącą linię numer 170, której trasa zostanie wydłużona od ronda Solidarności przez Winogrady i Naramowice aż na Piątkowo – do Dworca Os. Sobieskiego.

Linia nr 197 – nowa linia

OS. SOBIESKIEGO – Smoleńska – Opieńskiego – Umultowska – Krygowskiego – Dzięgielowa – Naramowicka – Lechicka – Murawa – Aleje Solidarności - Dojazd – Wrzoska – Dojazd – Wojska Polskiego – Golęcińska – Koszalińska – Literacka – PUSZKINA

Linia nr 198 – uzupełnienie linii nr 197 w celu zapewnienia w dni zajęć na UAM dojazdu na Kampus (przystanek UAM Wydział Fizyki)

OS. SOBIESKIEGO – Smoleńska – Opieńskiego – Umultowska – Uniwersytetu Poznańskiego – UAM WYDZIAŁ FIZYKI

Linie numer 146 i 170 – zmiany tras i częstotliwości kursowania

Planowana jest także drobna korekta przebiegu linii numer 146 w rejonie Piątkowa. Autobus od lutego 2024r. ma kursować od przystanku Os. Marysieńki ulicami Stróżyńskiego, Wojciechowskiego i Kurpińskiego. Na tym odcinku autobusy linii nr 146 i 170 będą miały taką samą trasę, co pozwoli na synchronizację ich rozkładów jazdy i umożliwienie kursowania w godzinach szczytu co 15 minut. Dzięki temu zwiększona zostanie dostępność komunikacji dla mieszkańców Strzeszyna, Golęcina, Winograd, Naramowic i Piątkowa.

Jednocześnie – m.in. z uwagi alternatywę w postaci tramwaju na Naramowice - planowane jest skrócenie trasy linii nr 169. Od lutego 2024r. autobus kursujący z Os. Kopernika będzie dojeżdżał wyłącznie do Os. Wichrowe Wzgórze. Na trasie w kierunku Piątkowa pasażerowie będą mieli do dyspozycji wydłużoną linię nr 170 wraz z linią nr 146.

Linia nr 170 – wydłużenie trasy z Al. Solidarności do Os. Sobieskiego (zmieniony odcinek zaznaczono tłustym drukiem)

OS. SOBIESKIEGO - Stróżyńskiego - Wojciechowskiego – Kurpińskiego – Wiechowicza – Stoińskiego – Łużycka – Naramowicka – Lechicka – Murawa – Aleje Solidarności – Dojazd – Wrzoska – Dojazd – Wojska Polskiego – Golęcińska – Koszalińska – Literacka – PUSZKINA

Linia nr 146 – korekta trasy(zmieniony odcinek zaznaczono tłustym drukiem)

STARY STRZESZYN (w okresie letnim Strzeszynek) – Biskupińska – Strzeszyńska – Szarych Szeregów – Obornicka – Mateckiego – Stróżyńskiego - Wojciechowskiego – Kurpińskiego – Wiechowicza – Stoińskiego – Łużycka – Naramowicka – BORANTA

Linia nr 169 – skrócenie trasy do Os. Wichrowe Wzgórze (zmieniony odcinek zaznaczono tłustym drukiem)

OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa – OS. WICHROWE WZGÓRZE

Linia nr 171 – zmiana trasy: przekierowanie na Podolany i Strzeszyn

Z uwagi na fakt, że w rejonie ulicy Murawa na Winogradach pojawią się dwie nowe linie (nr 170 i 197), linia nr 171 zostanie przekierowana na Podolany i Strzeszyn PKM i zastąpi przewidzianą do zawieszenia linię nr 168. Mieszkańcy zachodnich części miasta autobusem linii nr 171 będą mogli dojechać zarówno do węzła przy Al. Solidarności z możliwością wygodnej przesiadki na tramwaj (PST) i do Dworca Głównego, ale także zyskają bezpośredni dojazd w rejon Wildy, Dębca i Dębiny.

Linia nr 171 – zmiana trasy  (zmieniony odcinek zaznaczono tłustym drukiem)

OS. DĘBINA - Łozowa - Czechosłowacka - Dolna Wilda - Rolna - 28 Czerwca 1956 r. - Robocza - Przemysłowa - al. Króla Przemysła II - Towarowa - Składowa - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Aleje Solidarności – Piątkowska – Juraszów – Strzeszyńska – Kosowska – Zakopiańska – STRZESZYN PKM

Linia nr 168 - do likwidacji

Linia nr 178 – korekta trasy w celu ułatwienia dojazdu do trasy tramwajowej na Naramowice

W celu zapewnienia wygodnej przesiadki na tramwaj na Naramowice skorygowana zostanie trasa linii nr 178. Od lutego 2024r. autobus z rejonu Wilczego Młyna będzie kursował ulicami Naramowicką i Serbską. Dzięki temu pasażerowie z Podolan korzystający z linii n 178 będą mieli nie tylko możliwość skorzystania z tramwaju na PST, ale także linii na Naramowice. Na ulicy Murawa, na której autobus nr 178 kursuje obecnie, zostanie zastąpiony nową liną nr 197 i wydłużoną linią nr 170.

Linia nr 178 – zmiana trasy  (zmieniony odcinek zaznaczono tłustym drukiem)

RONDO ŚRÓDKA - Podwale - Prymasa Hlonda - Bałtycka - Lechicka – Naramowicka – Serbska - Aleje Solidarności - Piątkowska - Obornicka - Szarych Szeregów - SZARYCH SZEREGÓW

Mapa Bus