Propozycja optymalizacji układu linii autobusowych na północy Poznania

Opublikowano: 31/05/2023
Propozycja optymalizacji układu linii autobusowych na północy Poznania

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował propozycję zmian dotyczących 14 linii autobusowych obsługujących głównie północną część Poznania. Ma ona zwiększyć dostępność komunikacji autobusowej w kilku rejonach miasta, m.in. na Strzeszynie, Podolanach, zachodnim Piątkowie czy Umultowie. Ma także na celu zapewnienie nowych, od dawna postulowanych połączeń np. Piątkowa z Podolanami i Strzeszynem, jak również zwiększenie liczby linii łączących trasę PST z nową trasą tramwajową na Naramowice. Propozycja zmian dotyczy linii nr: 146, 147, 168, 169, 170, 171, 178, 183, 185, 191, 193, 197, 198 oraz minibusowej linii nr 121.

Proponowane zmiany wynikają z nowego układu sieci tramwajowej, którą na północy miasta tworzą obecnie dwie arterie komunikacyjne: wyremontowany po blisko 25 latach intensywnej eksploatacji Poznański Szybki Tramwaj oraz nowa, ciesząca się coraz większą popularnością wśród pasażerów i obsługiwana przez dwie linie tramwajowe nr 3 i 10 trasa na Naramowice. Pomiary frekwencji wykazują stały wzrost liczby pasażerów na tej trasie – zgodnie z przewidywaniami inwestycja okazała się dużym sukcesem. Dla mieszkańców wschodniej części Winograd i Piątkowa tramwaj jest podstawowym środkiem transportu, a linie autobusowe – bez których jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić tej rejon miasta – stanowią obecnie komunikację uzupełniającą.

Jednocześnie ze wzrostem liczby pasażerów podróżujących liniami do przystanku Błażeja, spadła  frekwencja na trasie do pętli Połabska. Nastąpiły także znaczące spadki napełnień w autobusach obsługujących niektóre fragmenty sieci komunikacyjnej na północy miasta. Jest to zrozumiałe: część pasażerów chętniej wybierają tramwaj, ponieważ jest on najbardziej pewnym i szybkim środkiem komunikacji.

– Dzięki temu, że zgodnie z oczekiwaniami tramwaj stał się wyborem numer 1 dla pasażerów z wschodnich Winograd, Piątkowa oraz Naramowic, możliwe jest przesunięcie potencjału linii autobusowych na zachód miasta, gdzie od lat rosną potrzeby transportowe. Dotychczas ich zaspokojenie realizowaliśmy tylko w pewnym zakresie, ponieważ działając w niezwykle trudnych warunkach finansowania transportu publicznego nie mieliśmy zbyt wielu innych możliwości – wskazuje Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – Teraz, optymalizując sieć połączeń autobusowych chcemy solidnie poprawić dostępność transportu dla mieszkańców m.in. Podolan, Strzeszyna czy rejonu ulicy Obornickiej. Nasz projekt zakłada zdecydowanie lepsze skomunikowanie tych rejonów miasta, a także łatwiejszy dojazd do tras tramwajowych i do centrum.

Jest to tym bardziej pilne, że w zachodnio-północnej części miasta szybko powstają nowe osiedla i coraz więcej mieszkańców z tego rejonu oczekuje poprawy komunikacji. Propozycja jest dostosowana do powyższych zmian w strukturze przestrzennej północnej części miasta oraz zmieniających się preferencji w sposobie korzystania z transportu zbiorowego w ostatnich latach.

– Dobrym przykładem rozbudowującego się osiedla wymagającego zwiększenia oferty przewozowej jest choćby Strzeszyn. Z kolei dla studentów dojeżdżających na teren kampusu UAM priorytetem jest już nie tylko PST, równie ważny jest tramwaj na Naramowice. Stąd potrzeba lepszego dojazdu z obu tras w rejon kampusu. Zakładamy, że stanie się tak dzięki nowej linii nr 197 - wyjaśnia Tomasz Łapszewicz zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Nowy układ uwzględnia także wnioski rad osiedli i postulaty pasażerów z innych części Poznania, np. z Woli, Bonina i Winiar. Stąd zmiany na linii minibusowej nr 121 i powrót autobusu nr 191 na poprzednią trasę.

Projektowany uklad lini2

Propozycja została skierowana do rad osiedli w celu umożliwienia wyrażenia przez nie opinii. Wprowadzenie proponowanych zmian w układzie komunikacyjnym planowane jest na wrzesień 2023 r. Zakłada się, że po dokonaniu pomiarów frekwencji i zebraniu opinii pasażerów w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania będzie oczywiście możliwe wprowadzenie ewentualnych korekt nowego układu, zarówno tras, jak i częstotliwości kursów.

Szczegóły zmian dotyczące poszczególnych linii

Linia nr 169 – zmiana trasy, poprawa obsługi Strzeszyna, Golęcina i rejonu szpitali z ulicy Wrzoska (bezpośredni dojazd z centrum)

Obecna trasa:
OS. KOPERNIKA – Grochowska – Marcelińska – Bukowska – Zwierzyniecka – Święty Marcin – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Słowiańska – Murawa – al. Praw Kobiet – Łużycka – Stoińskiego – Wiechowicza – Kurpińskiego – Jaroczyńskiego – Stróżyńskiego – Szymanowskiego – Szeligowskiego – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Proponowana trasa:
OS. KOPERNIKA – Grochowska – Marcelińska – Bukowska – Zwierzyniecka – Święty Marcin – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Al. Solidarności – Dojazd – Wrzoska Szpitale – Dojazd – Wojska Polskiego – Golęcińska – Koszalińska – Literacka – PUSZKINA

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut. nr

Linia nr 169 zmieniłaby trasę na odcinku północnym. Z Os. Kopernika autobus kursowałby po obecnej trasie, a od ulicy Słowiańskiej – zamiast w kierunku Naramowic i Os. Sobieskiego – pojechałby przez Aleje Solidarności, Dojazd i Wrzoska do pętli Puszkina. Nowa trasa pozwoli na zastąpienie linii nr 170 (także w niedziele i święta) oraz znacząco wzmocni obsługę komunikacyjną Strzeszyna Greckiego. Bardzo poprawi się dojazd do  rejonu szpitali: Wielkopolskiego Centrum Pediatrii i MSWiA oraz ulicy Dojazd, bo autobusem nr 169 będzie można tam dojechać bezpośrednio z centrum Poznania (w rejon Kaponiery). Funkcję linii nr 169 przejmą linie tramwajowe nr 3 i 10 oraz autobusowe nr 146, 147, 182, 185 i 197.

Linia nr 171 – zmiana trasy, poprawa obsługi Podolan, i nowych osiedli z ulicy Mateckiego, połączenie Podolan z Piątkowem, PST i Dworcem Głównym PKP

Obecna trasa:
OS. DĘBINA – Łozowa – Czechosłowacka – Dolna Wilda – Rolna – 28 Czerwca 1956 r. – Robocza – Przemysłowa – al. Króla Przemysła II – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Aleje Solidarności – Murawa – OS. WICHROWE WZGÓRZE

Proponowana trasa:
OS. DĘBINA – Łozowa – Czechosłowacka – Dolna Wilda – Rolna – 28 Czerwca 1956 r. – Robocza – Przemysłowa – al. Króla Przemysła II – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Aleje Solidarności – Piątkowska – Juraszów – Strzeszyńska – Szarych Szeregów – Obornicka – Mateckiego – Stróżyńskiego – Szymanowskiego – OS. SOBIESKIEGO

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut.

Linia nr 171 zmieniłaby trasę na odcinku północnym – trasa od Al. Solidarności zamiast na Winogrady (w kierunku os. Kosmonautów obecnie obsługiwanych liniami tramwajowymi na nowej trasie na Naramowice) skierowana zostałaby do os. Sobieskiego przez ulice:  Strzeszyńską, Szarych Szeregów i Mateckiego. Nowa trasa poprawi komunikację na Podolanach, w rejonie ulicy Obornickiej oraz dla mieszkańców z szybko zabudowującego się rejonu ulicy Mateckiego. Pasażerowie z powyższych miejsc zyskaliby nie tylko możliwość wygodnego dojazdu do PST, ale także bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym PKP. Na Piątkowie nową trasę linii nr 171 wytyczono ulicą Szymanowskiego – zapewniającą najlepszą dostępność dla pasażerów z osiedli piątkowskich (os. Jana III Sobieskiego, os. Bolesława Chrobrego i os. Zygmunta Starego) zarówno od północy, jak i południa. Zmiana trasy na odcinku północnym pozwoliłoby linii nr 171 zastąpić przewidzianą do zawieszenia linię nr 168. Na odcinku winogradzkim autobus 171 zostałby zastąpiony przez nową linię nr 197, której trasa od ulicy Lechickiej pokrywałaby się z obecną trasą linii nr 171 i prowadziłaby ulicą Murawa, przez rondo Solidarności i Aleje Solidarności.

Linia nr 183 – zmiana trasy, obsługa os. Wilczy Młyn, wydłużenie linii do Strzeszyna PKM 

Obecna trasa:
RONDO ŚRÓDKA – Wyszyńskiego – Garbary – Szelągowska – Serbska – Aleje Solidarności – Dojazd – Lutycka – Szczawnicka – Druskienicka – Jasielska – Strzeszyńska – Szarych Szeregów – SZARYCH SZEREGÓW

Proponowana trasa:
RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Hlonda – Lechicka – Naramowicka – Serbska – Aleje Solidarności – Dojazd – Lutycka – Szczawnicka – Druskienicka – Jasielska – Strzeszyńska – Kosowska – Zakopiańska – STRZESZYN PKM

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut

Linia nr 183 po okresowej zmianie trasy przez ulice Szelągowską i Wyszyńskiego (w celu wzmocnienia komunikacji podczas remontu PST) powróciła na ulicę Hlonda i Lechicką. Na odcinku rondo Śródka – Hlonda – Lechicka (Os. Wilczy Młyn) – Naramowicka linia nr 183 przejęłaby funkcję planowanej do zawieszenia linii nr 178, a na ulicy Zakopiańskiej także przewidzianą do zawieszenia linię nr 168. Dzięki zwiększonej częstotliwości obsługa odcinka od rondo Śródka do Wilczaka utrzymana byłaby na obecnym poziomie, a poprawiłaby się obsługa rejonu Wilczaka i Wilczego Młyna. Wzmocnione zostałoby skomunikowanie Wilczego Młyna z trasą tramwajową na Naramowice.

Linia nr 185 – zmiana trasy, poprawa obsługi Podolan i rejonu ul. Obornickiej, połączenie Podolan z Piątkowem i PST

Obecna trasa:
RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gdyńska – Bałtycka – Serbska – Murawa – Lechicka – Umultowska – Wiechowicza – Kurpińskiego – Jaroczyńskiego – Stróżyńskiego – Szymanowskiego – Szeligowskiego – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Proponowana trasa:

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gdyńska – Bałtycka – Serbska – Murawa – Lechicka – Umultowska – Wiechowicza – Kurpińskiego – Obornicka – Szarych Szeregów – SZARYCH SZEREGÓW

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 23:00 co 30 minut oraz w godzinach 5:00 – 8:30 i 13:00 – 18:30 dodatkowo co 30 minut kursy w relacji Rondo Śródka – Kurpińskiego dając takt łączny w w/w godzinach co 15 minut na wspólnym odcinku,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 30 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 23:00 co 30 minut.

Linia nr 185 zmieniłaby trasę na odcinku piątkowskim. Zamiast do os. Sobieskiego trasa skierowana zostałaby ulicami Kurpińskiego i Obornicką do pętli Szarych Szeregów w zastępstwie przewidzianej do zawieszenia linii nr 178. Z uwagi na duże znaczenie linii nr 185 przy dowozach do zakładów pracy, przewidziane są dodatkowe kursy na odcinku Rondo Śródka – PST Kurpińskiego.

Linia nr 168 – przewidziana do zawieszenia, zastąpiona przez linie nr 169, 171 i 183 oraz linie tramwajowe

Obecna trasa:
POZNAŃ GŁÓWNY – al. Niepodległości – Księcia Mieszka I – Aleje Solidarności – Piątkowska – Juraszów – Strzeszyńska – Kosowska – Zakopiańska – STRZESZYN PKM

Linia nr 170 – przewidziana do zawieszenia, zastąpiona przez linię nr 169

Obecna trasa:
RONDO SOLIDARNOŚCI – Aleje Solidarności – Dojazd – Wojska Polskiego – Golęcińska – Koszalińska – Literacka – PUSZKINA

Linia nr 170 – która obecnie zapewnia komunikację wyłącznie pomiędzy Strzeszynem, Golęcinem i Winogradami – zostałaby zawieszona. Jej funkcję przejęłaby linia nr 169. Dzięki temu znacząco zwiększyłaby się częstotliwość i zakres czasowy obsługi rejonu szpitali: Wielkopolskiego Centrum Pedriatrii i MSWiA i ul. Dojazd oraz Strzeszyna Greckiego.

Linia 178 – przewidziana do zawieszenia, zastąpiona przez linie nr 183 i 185

Obecna trasa:
RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Prymasa Hlonda – Bałtycka – Lechicka – Murawa – Aleje Solidarności – Piątkowska – Obornicka – Szarych Szeregów – SZARYCH SZEREGÓW

Linia nr 146 – zmiana trasy w celu zastąpienia linii nr 169 i 185 na ulicach Kurpińskiego, Wojciechowskiego i Stróżyńskiego

Obecna trasa:
BORANTA – Naramowicka – al. Praw Kobiet – Łużycka – Stoińskiego – Wiechowicza – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Stróżyńskiego – Mateckiego – Obornicka – Szarych Szeregów – Strzeszyńska – Biskupińska – STARY STRZESZYN

Proponowana trasa:
BORANTA – Naramowicka – al. Praw Kobiet – Łużycka – Stoińskiego – Wiechowicza – Kurpińskiego – Wojciechowskiego – Stróżyńskiego – Mateckiego – Obornicka – Szarych Szeregów – Strzeszyńska – Biskupińska – STARY STRZESZYN

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 30 minut, pozostałe pory co 40 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 40 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 60 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 40 minut

Podstawowa funkcja linii numer 146 nie zmieni się, autobusy będą zapewniać komunikację pomiędzy ulicą Boranta a Starym Strzeszynem. Zmiana miałaby polegać na przeniesieniu środkowego odcinka trasy z ulicy Szeligowskiego na teren zachodniego Piątkowa, czyli na   ulice Kurpińskiego, Wojciechowskiego i część Stróżyńskiego. Pozwoli to na zachowanie dojazdu z Naramowic i os. Łokietka do trasy PST oraz wypełni lukę po przewidzianych do zmian tras linii numer 169 i 185. Zachowane byłyby wariantowe kursy w okresie letnim do Strzeszynka. Wzmocnieniem linii nr 146 byłaby linia nr 147.

Linia nr 147 – nowa linia, wzmacniająca linię na 146, zapewniająca połączenie tras tramwajowych

Trasa:
NARAMOWICE – Stoińskiego – Wiechowicza – Kurpińskiego – Wojciechowskiego – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Linia nr 147 wzmocniłaby linię nr 146, jednocześnie umożliwiając przemieszczanie się pomiędzy trasami tramwajowymi (PST i naramowicką) i rekompensując brak przewidzianych do zmian linii nr 169 i 185 na terenie Piątkowa oraz zmianę trasy linii nr 193.

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 30 minut, pozostałe pory co 40 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 40 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 60 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 40 minut

Takt łączny linii nr 146 i 147 na wspólnym odcinku:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut

Linia nr 193 – zmiana trasy w rejonie os. Jana III Sobieskiego

Obecna trasa:
GÓRCZYN PKM – Ściegiennego – Promienista – Jawornicka – Grunwaldzka – Bułgarska – Bukowska – Szpitalna – Dąbrowskiego – Żeromskiego – Niestachowska – Witosa – Aleje Solidarności – Piątkowska – Wojciechowskiego – Jaroczyńskiego – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Proponowana trasa:
GÓRCZYN PKM – Ściegiennego – Promienista – Jawornicka – Grunwaldzka – Bułgarska – Bukowska – Szpitalna – Dąbrowskiego – Żeromskiego – Niestachowska – Witosa – Aleje Solidarności – Piątkowska – Wojciechowskiego – Jaroczyńskiego – Stróżyńskiego – Szymanowskiego – Szeligowskiego – OS. SOBIESKIEGO

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut.

Linia nr 193 zmieniłaby trasę tylko w niewielkim zakresie, na terenie os. Sobieskiego. W zamian za skierowanie do Dworca Sobieskiego ulicą Stróżyńskiego nowej linii numer 147, autobus nr 193 pojedzie do Dworca Sobieskiego ulicami Szymanowskiego i Szeligowskiego – zapewniającą lepszą dostępność dla pasażerów z osiedli piątkowskich zarówno od północy jak i południa. W ten sposób z linii nr 193 będą mogli skorzystać mieszkańcy os. Jana III Sobieskiego, os. Bolesława Chrobrego i os. Zygmunta Starego.

Linia nr 197 – nowa linia zapewniająca dojazd do Kampusu UAM i os. Różany Potok z Piątkowa i Naramowic, połączenie tras tramwajowych PST i naramowickiej

Trasa:
OS. SOBIESKIEGO – Smoleńska – Opieńskiego – Umultowska – Krygowskiego – Dzięgielowa – Naramowicka – Aleja Praw Kobiet – Lechicka – Murawa – Aleje Solidarności – ALEJE SOLIDARNOŚCI

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 8:30 i 13:00 – 18:30 co 20 minut, pozostałe pory co 30 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 30 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 23:00 co 30 minut.

Linia nr 197 byłaby nowym połączeniem, zapewniającym podstawową obsługę komunikacyjną Kampusu UAM i os. Różany Potok zarówno z os. Sobieskiego, jak i z Winograd i Naramowic. Na linii wykonywane będą wjazdy pod Kampus UAM na wybranych  kursach (tylko do przystanku UAM Wydział Fizyki). Linia uzupełni również luki po liniach nr 171 i 178 w obrębie Winograd. Nowa linia połączy również obie strategiczne trasy tramwajowe: PST i naramowicką.

Linia nr 198 – zmiana trasy, uzupełnienie linii nr 197

Obecna trasa:
OS. SOBIESKIEGO – Szymanowskiego – Opieńskiego – Umultowska – Uniwersytetu Poznańskiego – Krygowskiego – UAM OS. RÓŻANY POTOK

Proponowana trasa:
OS. SOBIESKIEGO – Szymanowskiego – Opieńskiego – Umultowska – Krygowskiego – UAM OS. RÓŻANY POTOK

Kursowanie:
– dni nauki studenckiej – do 5 par kursów w ciągu dnia

Linia nr 198 będzie uzupełnieniem linii nr 197. Zostanie ona dostosowana do zajęć na Kampusie UAM, głównie na Wydziale Geografii, który jest oddalony od linii tramwajowych. Podział pomiędzy linie nr 197 i 198 poprawi także przejrzystość układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.

Linia nr 121 – zmiana trasy, poprawa obsługi Woli, Ogrodów, rejonu ulicy św. Wawrzyńca i Jeżyc

Obecna trasa:
MEISSNERA – Meissnera – Nowina – Szpitalna – OGRODY

Proponowana trasa:
MEISSNERA – Meissnera – Nowina – Szpitalna – Dąbrowskiego – Żeromskiego – Św. Wawrzyńca – Kościelna – Dąbrowskiego – Roosevelta – RONDO KAPONIERA

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 8:30 i 13:00 – 18:30 co 20 minut, w pozostałe pory co 30 minut do godziny 23:00,
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 30 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 23:00 co 30 minut.

Linia nr 191 – zmiana trasy, powrót na obsługi Winiar i Bonina od strony ul. Niestachowskiej

Obecna trasa:
OS. KOPERNIKA – Jugosłowiańska – Bułgarska – Bukowska – Szpitalna – Dąbrowskiego – Żeromskiego – św. Wawrzyńca – Nad Wierzbakiem – Maczka – Piątkowska – Aleje Solidarności – Połabska – Umultowska – Opieńskiego – Szymanowskiego – Smoleńska – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Proponowana trasa:
OS. KOPERNIKA – Jugosłowiańska – Bułgarska – Bukowska – Szpitalna – Dąbrowskiego – Żeromskiego – Niestachowska – Witosa – Aleje Solidarności – Połabska – Umultowska – Opieńskiego – Szymanowskiego – Smoleńska – Stróżyńskiego – OS. SOBIESKIEGO

Kursowanie:
– dni robocze w godzinach 5:00 – 18:30 co 15 minut, w pozostałe pory co 20 minut do godziny 23:00
– soboty w godzinach 5:00 – 23:00 co 20 minut,
– niedziele i święta w godzinach 6:00 – 11:00 co 30 minut, w godzinach 11:00 – 23:00 co 20 minut.

Linię minibusową nr 121 na obecnej trasie uruchomiono w 2019 roku. Powstanie linii nastąpiło na wniosek Rady Osiedla Wola, przy czynnym wsparciu ze strony inwestora osiedla Nowe Ogrody przy ul. Meissnera. Autobus kursujący w dni robocze w godz. 5:00–20:00 umożliwia mieszkańcom osiedla szybki dojazd do pętli Ogrody. Prowadzone na bieżąco badania frekwencji wykazują zadawalający poziom wykorzystania oferowanych miejsc w minibusach (do 20 osób na kurs). Biorąc pod uwagę frekwencję oraz zakup przez MPK Poznań pięciu nowych minibusów planowane jest wydłużenie linii do ronda Kaponiera.

Zmiana trasy linii nr 121 jest także wynikiem planowanej korekty przebiegu linii nr 191. Przypomnijmy, że od 2022 roku autobus nr 191 kursuje przez ulicę Św. Wawrzyńca obsługując nowe osiedle Goplana. Rozwiązanie to nie sprawdziło się, czego efektem było zmniejszenie frekwencji. Dlatego – zgodnie z oczekiwaniami głównie pasażerów z Bonina i Winiar proponowany jest powrót linii nr 191 na poprzednią trasę przez ulice Niestachowską i Witosa.