Przypominamy, że do 11 kwietnia liczba pasażerów w pojazdach na liniach ZTM nie może przekraczać połowy liczby miejsc siedzących

Opublikowano: 25/03/2020
od 25/03/2020 do
Przypominamy, że do 11 kwietnia liczba pasażerów w pojazdach na liniach ZTM nie może przekraczać połowy liczby miejsc siedzących

24 marca władze państwowe wprowadziły kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się i zgromadzeń. Mają one pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa i obowiązują do 11 kwietnia. W autobusie lub tramwaju na liniach Zarządu Transportu Miejskiego tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Z uwagi na wysoki poziom absencji prowadzących pojazdy - także spowodowany stanem epidemii - nie ma możliwości przywrócenia roboczego rozkładu jazdy – takiego jak funkcjonował przed wprowadzeniem ograniczeń. Dotyczy to także linii podmiejskich realizowanych przez operatorów gminnych. ZTM Poznań wspólnie z MPK Poznań na bieżąco monitorują sytuację na liniach i w miarę możliwości reagują na potrzebę wprowadzenia ewentualnych korekt w odniesieniu do pojedynczych kursów.

Z uwagi na sygnały o dużym napełnieniu kursów od dziś wzmocniono komunikację na pojedynczych kursach na liniach tramwajowych numer: 1, 7, 8, 9, 16 i 19. Ponadto w miarę możliwości linie autobusowe, jak i tramwajowe są obsługiwane taborem o relatywnie większej pojemności.

Poszukujemy możliwości dalszego zwiększenia liczby kursów w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy większość osób nadal wykonujących swoje obowiązki zawodowe musi dotrzeć do pracy oraz z niej wrócić. Podkreślamy jednak, że powody stojące za dotychczasowymi decyzjami odnośnie sukcesywnie ograniczanej komunikacji miejskiej – tj. przede wszystkim znaczny poziom absencji wśród prowadzących pojazdy oraz konieczność utrzymywania pewnej rezerwy osób na okoliczność najbardziej czarnego scenariusza, tj. wyłączenia z uwagi na zakażenie i kwarantannę części kierowców i motorniczych – nadal pozostają aktualne. Ponadto trzeba też zauważyć, że nawet powrót do funkcjonowania transportu bez żadnych ograniczeń w rytmie zwykłego rozkładu dnia roboczego, co w obecnych uwarunkowaniach jest niewykonalne, nie pozwoliłby zapewnić na wszystkich kursach warunków podróży wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym ponownie apelujemy do pasażerów o stosowanie się do obostrzenia dotyczącego zajmowania wyłącznie połowy miejsc siedzących i stosowanie się do wprowadzonych zakazów, tym bardziej, że ZTM i MPK nie mają możliwości aby bezpośrednio pilnować respektowania tego ograniczenia.

Apelujemy, żeby każdy, kto nie musi się przemieszczać, pozostał w domu. Prosimy pasażerów o odpowiedzialne korzystanie z transportu publicznego – jeśli połowa miejsc siedzących będzie zajęta, apelujemy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs.

Wszystkie pojazdy na liniach ZTM są oznakowane specjalnymi komunikatami, przygotowanymi przez władze państwowe:

banner Rzadu RP dotyczacy ograniczenia liczby pasazerow w transporcie publicznym od 25 marca do 11 kwietnia