Reorganizacja układu linii autobusowych w rejonie Smochowic, Kiekrza i gminy Rokietnica - od 1 stycznia 2023r.

Opublikowano: 21/12/2022
Reorganizacja układu linii autobusowych w rejonie Smochowic, Kiekrza i gminy Rokietnica -  od 1 stycznia 2023r.

Uproszczony układ tras, zwiększona liczba połączeń obsługujących rejon ulicy Sianowskiej i Kiekrza w Poznaniu oraz zapewnienie pasażerom z Kobylnik, Rogierówka i Pawłowic w gminie Rokietnica bezpośredniego połączenia z Ogrodami – to podstawowe zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2023 w układzie linii autobusowych obsługujących zachodnią część Poznania i gminę Rokietnica. Uruchomione zostaną także nowe linie numer 835, 836 i 837.

Zmiany od 1 stycznia będą dotyczyć będą linii nr: 156, 161, 186, 195, 219, 801, 830, 833, 834, 882, 891 i 893. Skorygowane zostaną ich rozkłady jazdy w celu lepszej synchronizacji. Linia nr 830 zostanie zastąpiona dwoma nowymi liniami numer - 836 i 837. Będzie także nowa linia nr 835, jako nowe połączenie zastępujące linię nr 195 na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską. Linia nr 195 będzie funkcjonować sezonowo. Z kolei linia nr 801 zastąpi linię nr 161.

Zmiany od 1 stycznia 2023r. (niedziela)

Linia nr 156 – korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów  z linią nr 186, zwiększenie  liczby połączeń na ulicy Sianowskiej;

Linia nr 161 – likwidacja linii, na ul. Dąbrowskiego zostanie zastąpiona przez linię nr 801;

Linia nr 186 –  korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 156;

Linia nr 195 –  kursy wyłącznie jako sezonowe wzmocnienie komunikacji  z Ogrodów do Kiekrza i Strzeszynka, w pozostałym czasie  kursy  zastąpione przez linie nr 835, 836 i 837;

Linia nr 219 –  korekta rozkładu jazdy na terenie gminy Rokietnica (kursy do i z pętli Starzyny/Rynkowa);

Linia nr 801 –  korekta rozkładu jazdy wraz ze zmianą trasy: autobus  będzie kursować ulicą Dąbrowskiego do pętli Baranowo/Os. Rubinowe (zastępując linię nr 161), bez wjazdu na ul. Sianowską, Słupską oraz pętlę Krzyżowniki;

Linia nr 830 – likwidacja linii, kursy do Kobylnik będą wykonywane przez autobusy linii nr 836, a kursy do Pawłowic przez autobusy linii nr 837;

Linia nr 833 – korekta rozkładu jazdy, likwidacja wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 834 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy – Ogrody;

Linia nr 834 -  korekta rozkładu jazdy, likwidacja wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, do Pawłowic oraz na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 833 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy – Ogrody;

Linia nr 835 – nowe połączenie zastępujące linię nr 195 na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską, z wariantowymi kursami wydłużonymi do/z przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy,

Linia nr 836 – nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską – Kobylniki/Tarnowska (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 837 – nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody – Kiekrz przez ulicę Koszalińską – Pawłowice/Pętla (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 882 – korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 891 – korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 893 – korekta rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy linii nr 832 nie zmienią się .

Zmiana układu przystanków

W związku z reorganizacją układu linii, od pierwszych kursów dziennych 1 stycznia 2023r. (niedziela) zmieniony zostanie układ  przystanków wzdłuż ulicy Chojnickiej. Uruchomione zostaną nowe przystanki:

- Podjazdowa na ul. Chojnickiej przed nowym rondem w kierunku do Rokietnicy– przystanek będzie mieć status „na żądanie”;

- Podjazdowa na ul. Chojnickiej za rondem w kierunku do pętli Ogrody – przystanek będzie mieć status „na żądanie”;

- Wilków Morskich - na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Wilków Morskich w kierunku do Rokietnicy (na wysokości dyskontów spożywczych) ;

- Wilków Morskich - na ul. Chojnickiej za skrzyżowaniem z ul. Wilków Morskich w kierunku do pętli Ogrody (na wysokości dyskontów spożywczych)

- Pawłowicka - na ul. Pawłowickiej przed przejazdem kolejowym w kierunku do Pawłowic – przystanek będzie mieć status „na żądanie”.

Do czasu całkowitego zakończenia prac na ul. Chojnickiej i ul. Kierskiej oraz wyposażenia przystanków w niezbędną infrastrukturę utrzymany zostaniee przystanek Kiekrz Kościół  na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Pawłowicką w kierunku pętli Ogrody (istniejąca platforma przystankowa) – przystanek będzie mieć status „na żądanie”;

Zlikwidowane zostaną przystanki:

- Wilków Morskich - na ul. Wilków Morskich przed skrzyżowaniem z ul. Chojnicką (przystanek przeniesiony na ul. Chojnicką);

- Kiekrz Kościół - na ul. Chojnickiej w kierunku do Rokietnicy przed skrzyżowaniem z ul. Sanatoryjną (przystanek zastąpiony przez przystanek Wilków Morskich, oddalony o około 130 m).