Praca na stanowisku kontrolera biletów

praca kontroleraSprawdź czy ta praca jest dla Ciebie?

Na czym polega praca kontrolera biletów?

Kontroler biletów przemieszcza się na terenie Miasta Poznań i gmin, z którymi podpisano porozumienia transportowe (sprawdź zasięg kontroli tutaj) i kontroluje bilety w pojazdach komunikacji publicznej. Kontrola odbywa się przy użyciu czytnika kart PEKA lub poprzez sprawdzenie ważności biletu papierowego bądź zakupionego za pomocą smartfona. Jeżeli pasażer nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi, kontroler wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub pobiera ją na miejscu od gapowicza. Kontrole realizowane są w ciągu dnia roboczego, ale także w weekendy oraz w porze nocnej. Kontroler zawsze pracuje w zespole - co najmniej dwuosobowym. Dokładny opis przeprowadzenia kontroli można sprawdzić tutaj. Prawidłowe przeprowadzenie kontroli zależy od Twoich umiejętności i postępowania zgodnie z regulaminem kontroli. Od kontrolera wymagamy umiejętności radzenia sobie ze stresem - opanowywania emocji, asertywności i umiejętności łagodzenia konfliktów. 

Jakie zadania realizuje kontroler biletów?

- prowadzenie kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego,
- obsługa urządzeń mobilnych (terminal płatniczy, terminal kontrolerski),
- wystawianie druków opłaty dodatkowej i wezwań do zapłaty,
- udzielanie pasażerom informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (np. o taryfach, regulaminie przewozów, układzie linii),
- prowadzenie dokumentacji kontroli

Jak wyglądają pierwsze dni w pracy?

W celu nauki, nabrania wprawy i doświadczenia przez pierwszy okres zatrudnienia będziesz pracował z doświadczonym kolegą lub koleżanką, którzy będą Cię wspierać w wykonywanych obowiązkach.

Co oferujemy?

- stabilne zatrudnienie w jednostce publicznej,
- atrakcyjne wynagrodzenie zależne od własnych efektów pracy,
- umowa o pracę na pełen etat lub pół etatu,
- pierwsza umowa na 6 miesięcy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- dofinansowanie do studiów, nauki języków obcych,
- dofinansowanie do pakietów sportowych,
- dofinansowanie w ramach ZFŚS do wakacji, rekreacji, kultury

Jakie wymagania stawiamy kandydatom?

- wykształcenie średnie,
- obywatelstwo polskie,
- podstawowa wiedza o funkcjonowaniu układu komunikacyjnego i taryfy biletowej ZTM,
- wysoka kultura osobista,
- odporność na stres, asertywność, umiejętność łagodzenia konfliktów,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- praca na terenie Miasta Poznania i gmin, z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia międzygminne (sprawdź zasięg kontroli tutaj)

Jak aplikować?

Prześlij swoje CV na ztm@ztm.poznan.pl.
Jeżeli spełniasz nasze wymagania, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną online lub stacjonarnie (kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami).

Na kolejnych etapach wymagane będzie przedłożenie dokumentów:
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.
Rekrutacja obejmuje także testy psychologiczne i rozmowę z psychologiem.

Stefan, kontroler biletów od 1 roku

"Do zatrudnienia w ZTM na stanowisku kontrolera biletów przekonała mnie stabilność zatrudnienia oraz atrakcyjne zarobki".

Zofia, kontroler biletów od 5 lat

"Praca kontrolera biletów uczy samodzielności. Korzyści to atrakcyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz pewny pracodawca. Panuje tu dobra atmosfera wśród współpracowników".

Robert, kontroler biletów od 16 lat

"Praca w ZTM to stabilne zatrudnienie na lata. Pracujemy w zgranej grupie. Po pracy organizujemy wspólne wyjścia".

Tomek, kontroler biletów od 2 lat

"Warunki finansowe są bardzo atrakcyjne: liczne premie, 13-ta pensja, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy. Kontroler biletów ma dużo samodzielności w zakresie organizacji pracy i podejmowania decyzji".


Masz dodatkowe pytania - napisz do nas!
ztm@ztm.poznan.pl

Sprawdź czy aktualnie poszukujemy pracowników na to stanowisko - sprawdź oferty na BIP