Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera

W roku 2016 zakończono przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera. Prace polegały na całkowitej przebudowie ronda wraz z dobudowaniem nowego przystanku szybkiego tramwaju na poziomie -2 oraz przebudową mostu Uniwersyteckiego. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali nowoczesny węzeł przesiadkowy ulokowany w samym centrum miasta.

Węzeł Kaponiera -poziom 0Dysponentem środków był Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Zarząd Transportu Miejskiego W Poznaniu. Wykonano m.in. 2 063,75 mtp torów i rozjazdów, nowy obiekt dworca tramwajowego wraz z przystankiem PST, przebudowę  układu komunikacyjnego podziemnych przejść dla podróżnych oraz skomunikowanie dla podróżnych kom. zbiorowej w postaci 13 wind i 13 par schodów ruchomych, nowy Punkt Obsługi Klienta na poziomie -1.

Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami obiektu ułatwia System Informacji Miejskiej, kierujący pieszych do odpowiednich przystanków komunikacji zbiorowej i wskazujący kierunki dotarcia do określonych części miasta. Na przystankach zainstalowane zostały również tablice świetlne, w ramach systemu ITS, informujące pasażerów o czasie i rodzaju nadjeżdżających tramwajów.

Do realizacji w 2017 roku  pozostała budowa przystanku PST , a także wykonanie zabezpieczeń przeciw gołębiom, monitoring w windach.

Więcej Informacji o inwestycji na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Dofinansowanie unijne w wysokości: 67 743 555,67 zł

 

Zdjęcia ronda Kaponiera po przebudowie: