ZTM.EG.0714.96.2019 - konkurs na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego

Opublikowano: 01/02/2019

ZTM.EG.0714.96.1.2019

Konkurs na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, dotyczącego dochodzenia należności z tytułu dostaw i usług z wyłączeniem należności z tytułu opłat dodatkowych.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Wzór umowy

Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Formularz ofertowy

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert upływa 11.02.2019 r. godz. 10:00

Zmiana ogłoszenia o konkursie - 08.02.2019

Termin składania ofert upływa 13.02.2019 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie