Cennik

Tytuł opłaty

Kwota brutto

Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z parkingu

Opłata za parkowanie od momentu wjazdu na parking do zakończenia doby parkingowej o godzinie 2:30.

10,00 zł

Posiadanie przy wjeździe i wyjeździe z parkingu biletu ZTM zapisanego na karcie PEKA (Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej), Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej lub Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego. Bilety ZTM uprawniające do bezpłatnego korzystania z parkingu muszą (w różnych wariantach strefowych) zawierać strefę A. Są to następujące typy biletów:

a) bilet okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy 50 proc.,

b) Bilet Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć,

c) bilet na rok szkolny, na sieć,

d) bilet semestralny, na sieć,

e) bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, na sieć,

f) bilet dla Honorowych Dawców Krwi, na sieć,

g) bilet socjalny, na sieć,

h) bilet dla kierowców autobusów i motorniczych, na sieć,

i) bilet dla pracowników MPK i ich rodzin, na sieć,

j) bilet Seniora, na sieć,

k) bilet okresowy imienny na trasę do 6 przystanków, normalny lub ulgowy 50 proc.,

l) Bilet Metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na trasę do 6 przystanków,

m) bilet w Programie Premiowym na sieć, normalny lub ulgowy 50 proc.,

n) bilet w Programie Premiowym dla osób korzystających z Biletu Metropolitalnego na sieć, normalny lub ulgowy 50 proc.,

o) bilet PEKA Firma na sieć, normalny lub ulgowy 50 proc.;

Posiadanie przy wjeździe i wyjeździe z parkingu dowodu wjazdu – jeśli czas pobytu pojazdu na parkingu wynosi poniżej 10 minut.

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu na  parkingu po upływie doby parkingowej

100,00 zł

-

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu poza miejscem wyznaczonym do parkowania

100,00 zł

-