Vademecum

System transportowy Poznania i aglomeracji poznańskiej

Rdzeniem systemu transportowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu jest sieć tramwajowa. Pojazdy szynowe są ekologiczne (nie emitują spalin), bardziej pojemne od autobusów i szybsze - zwłaszcza na wydzielonych torowiskach. System autobusów na liniach miejskich stanowi uzupełnienie sieci tramwajowej.

Numeracja linii - zasady ogólne

Linie autobusowe i tramwajowe dzienne funkcjonują od godziny 4:30 do godziny ok. 23:00. W pozostałych godzinach komunikację w mieście zapewniają linie autobusowe nocne oraz tramwaj nocnej linii nr 201. Poniższa tabela przedstawia numer/numery linii lub zakres numeracji oraz przyporządkowanie numeracji do określonych rodzajów transportu.

Numer/numery linii lub zakres numeracji przyporządkowanie numeracji do określonych rodzajów transportu
0 tramwajowa linia turystyczna
1-39 tramwajowe linie dzienne
40-99 tramwajowe linie dodatkowe - specjalne lub tymczasowe (np podczas prac remontowych)
100 autobusowa linia turystyczna
101-109 autobusowe linie dodatkowe: specjalne lub czasowe (np. podczas prac remontowych)
110-129 linie minibusowe
130-199 autobusowe linie dzienne miejskie
200-209 tramwajowe linie nocne
210-299 autobusowe linie nocne
TXX autobusowe linie zastępcze "za tramwaj"
3XX-9XX autobusowe linie dzienne podmiejskie

Poniżej znajduje się mapa oznaczeń linii w transporcie organizowanym przez  ZTM Poznań z przyporządkowaniem do gmin aglomeracji poznańskiej

schemat oznaczenia linii w transporcie organizowanym przez ZTM Poznan2

 

Linie autobusowe obsługują Poznań + 19 gmin z okolic stolicy Wielkopolski

Zarząd Transportu Miejskiego i gminy aglomeracji poznańskiej od wielu lat konsekwentnie budują system transportu aglomeracyjnego. Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Zintegrowana komunikacja stanowi ułatwienie dla pasażerów, korzystają oni bowiem z jednego nośnika biletów okresowych w systemie PEKA i jednej taryfy biletowej. Klienci mają do wyboru możliwość opłacania przejazdów na podstawie biletów okresowych (Aplikacja PEKA lub karta PEKA) lub z tPortmonetki na karcie PEKA, na podstawie jednorazowych biletów czasowych. Do wyboru mamy bilet w formie papierowej kasowany w tradycyjnym kasowniku, bilet elektroniczny kupowany poprzez kartę zbliżeniową w specjalnym terminalu lub jednorazowy czasowy bilet elektroniczny kupowany poprzez jedną z aplikacji w telefonach komórkowych. Integracja podwyższa także standard komunikacji poprzez korzystną dla pasażerów modyfikację układu linii i rozkładów jazdy.

Zapewnienie atrakcyjnych warunków podróżowania transportem publicznym na obszarze aglomeracji oraz wzmocnienie pozycji komunikacji zbiorowej to cel ZTM Poznań, a integracja transportu publicznego temu sprzyja. Stolica Wielkopolski i samorządy tworzące wspólną sieć komunikacyjną premiują osoby, które rozliczają podatek dochodowy na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym oferując atrakcyjne cenowo specjalne bilety okresowe, np. Bilet Metropolitalny, Bilet Seniora lub bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+).

Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł.

Obszar, po którym można poruszać się na podstawie biletu ZTM stale się zwiększa, obecnie Miasto Poznań organizuje publiczny transport zbiorowy w Poznaniu oraz na podstawie zawartych porozumień międzygminnych na terenie 19 sąsiednich gmin.

Zyrafa 2020.01.01 2021.09.29

Kliknij w mapę i pobierz PDF stref taryfowych w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań

W 5 gminach: Czerwonak, Komorniki, Luboń, Rokietnica i Suchy Las -  ZTM Poznań organizuje transport na wszystkich liniach. Oznacza to, że cały lokalny transport publiczny na terenie w/w gmin jest organizowany przez ZTM Poznań i obowiązuje w nim wyłącznie taryfa ZTM Poznań. W poniższej tabeli znajdują się nazwy gmin oraz numery linii, na których kursują autobusy w poszczególnych gminach. Po kliknięciu w nazwę gminy można zapoznać się z zakładką o komunikacji publicznej danej gminy na oficjalnym portalu samorządu.

Nazwa gminy numery linii, na których autobusy kursują w poszczególnych gminach
Gmina Czerwonak 312, 320, 321, 322, 323, 341, 342, 348, 388, 392, 394, 396, 397
Gmina Komorniki 602, 603, 651, 690, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 716 
Gmina Luboń 602, 603, 610, 611, 614, 616, 651, 690, 701, 702   
Gmina Rokietnica 821, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 882, 891, 893     
Gmina Suchy Las 348, 901, 902, 904, 905, 907, 911      

W 14 gminach: Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl - ZTM w Poznaniu organizuje transport na wybranych liniach, w tym głównie takich które zapewniają połączenie z Poznaniem. Obowiązują na nich zasady i taryfa ZTM Poznań.

W poniższej tabeli znajdują się nazwy gmin oraz numery linii, na których kursują autobusy w poszczególnych gminach lub przez część obszaru danego samorządu. Na poniższych liniach obowiązują zasady i taryfa ZTM Poznań.

Nazwa gminy numery linii, na których autobusy kursują w poszczególnych gminach
Gmina Dopiewo 703, 705, 727, 729       
Gmina Duszniki 812          
Gmina Kaźmierz 813, 886         
Gmina Kleszczewo 431, 432, 435        
Gmina Kostrzyn 431          
Gmina Kórnik 501, 502, 511, 512, 527, 560, 561    
Gmina Mosina 527, 651         
Gmina Murowana Goślina 341, 342, 348        
Gmina Pobiedziska 323          
Gmina Puszczykowo 651          
Gmina Swarzędz 173, 425         
Powiat szamotulski 812, 813, 886        
Gmina Tarnowo Podgórne 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821, 882, 886, 889
Gmina Zaniemyśl 560, 561         

Uwaga! W powyższych gminach funkcjonuje także odrębny od ZTM lokalny publiczny transport zbiorowy organizowany przez te gminy, w którym obowiązuje taryfa i zasady ustalane przez w/w samorządy. Jest to odrębna taryfa od taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W poniższej tabeli podano numery linii, których trasa przebiega przez teren więcej niż 1 gminy (łącznie z Poznaniem). Wymieniono, w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) autobus rozpoczyna kurs, przez jakie gminy przejeżdża oraz w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) kończy trasę.

Linia nr 173  Poznań/Rondo Śródka - Swarzędz (Bogucin/Pętla) - Poznań/Janikowo
Linia nr 312  Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Promnice/Północna)   
Linia nr 320  Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Koziegłowy/Zakłady Drobiarskie)   
Linia nr 321   Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak (Kicin/Pętla)   
Linia nr 322   Poznań/Piątkowska - Czerwonak/Cmentarz   
Linia nr 323   Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Pobiedziska (Tuczno/Pętla)  
Linia nr 341   Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla)  
Linia nr 342   Poznań/Rondo Śródka - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla)  
Linia nr 348  Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las - Czerwonak - Murowana Goślina (Przebędowo/Pętla) 
Linia nr 425  Poznań/Franowo - Swarzędz (Zalasewo/Planetarna Szkoła)   
Linia nr 431  Poznań/Rondo Rataje - Kostrzyn - Kleszczewo/Park  
Linia nr 432  Poznań/Rondo Rataje - Kleszczewo/Park   
Linia nr 435  Poznań/Franowo - Kleszczewo (Tulce/Kościół)   
Linia nr 501  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Błażejewo/Os. Przylesie)   
Linia nr 502  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Bnin/Osiedle), wybrane kursy wydłużone do przystanku Bnin/Osiedle lub Błażejewo/Os. Przylesie   
Linia nr 503  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Szczodrzykowo/Szkoła), wybrane kursy realizowane do przystanku Błażejewo/Os. Przylesie   
Linia nr 511  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Kamionki/Klonowa)   
Linia nr 512  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik (Borówiec/Dębowa)   
Linia nr 527  Poznań/Starołęka/PKM - Mosina - Kórnik (Kamionki/Pętla)  
Linia nr 560  Poznań/Rondo Rataje - Kórnik - Zaniemyśl/Kościół  
Linia nr 561  Poznań/Rondo Rataje - Zaniemyśl/Kościół - Kórnik - Poznań/ Rondo Rataje
Linia nr 602  Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa)  
Linia nr 603  Poznań/Garbary/PKM - Luboń - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa)  
Linia nr 610  Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Poznań/Górczyn/PKM  
Linia nr 611  Poznań/Dębiec/PKM - Luboń/Żabikowo   
Linia nr 614  Poznań/Górczyn/PKM - Luboń/Kręta   
Linia nr 616  Poznań/Górczyn/PKM - Luboń/Żabikowo   
Linia nr 651  Poznań/Dębiec/PKM - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina/Dworzec Kolejowy
Linia nr 701  Poznań/Górczyn/PKM - Luboń - Komorniki/Jeziorna  
Linia nr 702  Poznań/Górczyn/PKM - Luboń - Komorniki/Os. Zielone Wzgórze  
Linia nr 703  Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Konarzewo/Pętla)   
Linia nr 704  Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Głuchowo/Stawna)   
Linia nr 705  Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Konarzewo/Pętla)   
Linia nr 707  Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki (Rosnówko/PKM)   
Linia nr 710  Poznań/Górczyn/PKM - Komorniki/Kolumba   
Linia nr 716  Poznań/Junikowo - Komorniki/Stawna   
Linia nr 727  Poznań/Junikowo - Dopiewo (Palędzie/Dworzec Kolejowy)   
Linia nr 729 Poznań/Ogrody - Dopiewo/Dworzec Kolejowy   
Linia nr 801 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne (Baranowo/Os. Rubinowe)   
Linia nr 802 Poznań/Ogrody- Tarnowo Podgórne/Centrum   
Linia nr 803 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Poznań/Junikowo  
Linia nr 804 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne (Sierosław/Działki)   
Linia nr 811 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne (Lusówko/Pętla)   
Linia nr 812 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Duszniki (Grzebienisko/Pętla) - powiat szamotulski 
Linia nr 813 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz/Rynek - powiat szamotulski  
Linia nr 821 Poznań/Ogrody - Tarnowo Podgórne - Rokietnica - Tarnowo Podgórne (Lusówko/Rozalin Pętla)
Linia nr 832 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las - Rokietnica (Przybroda/Pętla)  
Linia nr 833 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Starzyny/Rynkowa)   
Linia nr 834 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Żydowo/Pętla)   
Linia nr 835 Poznań/Ogrody - Kiekrz, wybrane kursy wydłużone do przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy
Linia nr 836 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Kobylniki/Tarnowska)
Linia nr 837 Poznań/Ogrody - Rokietnica (Pawłowice/Pętla)
Linia nr 901 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Złotniki/Osiedle)   
Linia nr 902 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu 
Linia nr 904 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Złotniki Wieś)   
Linia nr 905 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Chludowo/Szkoła)   
Linia nr 907 Poznań/Os. Sobieskiego - Suchy Las (Chludowo/Szkoła)   
Linia nr 911 Poznań/Rondo Śródka - Suchy Las (Biedrusko/Park)   

W poniższej tabeli podano numery linii, których trasa przebiega przez teren gmin poza Poznaniem lub tylko na terenie jednej gminy poza Poznaniem. Wymieniono, w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) autobus rozpoczyna kurs oraz w której gminie i na jakim przystanku (lub w jakiej miejscowości/wsi i na jakim przystanku) kończy trasę.

Linia nr 388  Czerwonak (Dębogóra/Dąbrówki) - Czerwonak/PKM
Linia nr 392  Czerwonak (Potasze/Jodłowa) - Czerwonak (Owińska/PKM)
Linia nr 394  Czerwonak/PKM - Czerwonak (Miękowo/Stokrotkowa)
Linia nr 396  Czerwonak (Potasze/Jodłowa) - Czerwonak (Koziegłowy/Piaskowa Szkoła)
Linia nr 397  Czerwonak (Trzaskowo/Wieś) - Suchy Las (Biedrusko/Park)
Linia nr 690  Luboń/Żabikowo - Komorniki (Łęczyca/Dworcowa)
Linia nr 882  Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Tarnowo Podgórne/Ostatnia
Linia nr 886  Tarnowo Podgórne/Centrum - Kaźmierz (Piersko/Rolna) - powiat szamotulski
Linia nr 889  Tarnowo Podgórne (Baranowo/Przemysłowa NŻ) - Tarnowo Podgórne (Wielkie)
Linia nr 891  Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Rokietnica (Mrowino/Szkoła)
Linia nr 893  Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Rokietnica (Żydowo/Pętla)

Tabor

Autobusy kursujące w sieci ZTM są pojazdami niskopodłogowym za wyjątkiem autobusów obsługujących linię nr 710. Kursy na liniach tramwajowych, które wykonywane są taborem niskopodłogowym posiadają specjalne oznaczenie w rozkładach jazdy w postaci podkreślenia "_"). Nowoczesny tabor jest kierowany na linie w taki sposób, by jak największy obszar miasta był obsługiwany przez tramwaje niskopodłogowe.

Strefy taryfowe

Na terenie Poznania obowiązuje strefa taryfowa A, poza miastem znajdują się strefy B, C i D. Po kliknięciu tego linku można się zapoznać z informacją o aktualnych strefach biletowych. Podział na strefy jest istotny dla posiadaczy biletów okresowych na sieć. W przypadku biletów jednorazowych czasowych opłata za przejazd uzależniona jest od czasu przejazdu, natomiast w przypadku korzystania z opłacania przejazdów z tPortmonetki na karcie PEKA pasażer płaci wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków. Wyjątek stanowią linie numer 501, 502, 560 i 561, gdzie ze względu na duże odległości międzyprzystankowe są wprowadzone dodatkowe Punkty Poboru Opłat, czyli miejsca na danej linii komunikacyjnej, istniejące wyłącznie w postaci cyfrowej, uwzględniane przy opłacaniu podróży za pomocą tPortmonetki oraz przy korzystaniu z biletów okresowych na trasę. Kliknij w link - informacja o Punktach Poboru Opłat - opłaty z tPortmonetki na liniach numer 501, 502, 560 i 561.
Aktualna oferta biletowa przedstawiona została w zakładce Bilety.

Operatorzy

Logotyp operatora

Dane teleadresowe operatora

Fotografia autobusu lub tramwaju w barwach operatora

 logo mpk

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu


60-244 Poznań
ul. Głogowska 131/133
tel. 61 839 60 00 (centrala)
fax 61 839 60 09


www.mpk.poznan.pl
sekretariat@mpk.poznan.pl

 fotografia przedstawia autobus MPK Poznan wersja na strone ZTM

 logo Translub

Przedsiębiorstwo Transportowe Translub     


62-030 Luboń
ul. Przemysłowa 13/15
tel. 61 813 01 45 (centrala)
fax 61 813 01 77


www.translub.pl
sekretariat@translub.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika Translub Lubon

 logo Kombus

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS


62-035 Kórnik
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66
fax 61 817 02 76


www.kombus.pl
info@kombus.pl

 AP2 1275 net

 logo PUK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki


62-052 Komorniki
ul. Zakładowa 1
tel. 61 810 81 55
fax 61 810 81 39


www.pukkomorniki.pl
biuro@pukkomorniki.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika PUK Komorniki

 logo ZKP

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las     


62-001 Chludowo
ul. Tysiąclecia 8
tel. 61 811 65 57
fax 61 811 65 21


www.zkp.com.pl
zkp@zkp.com.pl
bus@zkp.com.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika ZKP Suchy Las wersja na strone ZTM2

 logo Rokbus

Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus 


62-090 Rostworowo
ul. Rokietnicka 106
tel. 61 102 50 90
fax 61 102 50 90


www.rokbus.com.pl
rokbus@rokbus.com.pl
www.facebook.com/zukrokbus

 fotografia przedstawia autobus przewoznika Rokbus Rokietnica wersja na strone ZTM2

 logo Transkom

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM     


62-028 Koziegłowy k/Poznania
ul. Piaskowa 1
tel. 61 651 47 14
fax 61 654 06 39


www.transkom.com.pl
info@transkom.com.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika Transkom Czerwonak wersja na strone ZTM

 logo TPBUS

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS


62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Rokietnicka 23
tel. 61 814 67 92
fax 61 814 71 37


www.tpbus.com.pl
info@tpbus.com.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika TPBUS Tarnowo Podgorne wersja na strone internetowa ZTM

 

ZK w Kleszczewie- logo

Zakład Komunalny w Kleszczewie


ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo
tel. 61 8 176 062

http://zk.kleszczewo.pl/
zk@kleszczewo.pl

 fotografia przedstawia autobus przewoznika Zakladu Komunalnego Kleszczewo

Oznakowanie pojazdów operatorów

Każdy pojazd kursujący na liniach obsługiwanych przez ZTM w Poznaniu jest oznaczony białym logo ZTM, umieszczonym nad przednimi drzwiami pojazdu lub za przednią szybą.

autobus linii numer 901 oznaczony logotypem ZTM nad przednimi drzwiami

Na powyższej fotografii można zobaczyć logotyp ZTM Poznań nad pierwszymi drzwiami autobusu operatora ZKP Suchy Las.

fotografia przedstawia logotyp ZTM na autobusie Translub Lubon wersja na strone ZTMPowyżej i poniżej fotografia przedstawia logotyp ZTM Poznań nad pierwszymi drzwiami autobusu operatora Translub Luboń.

fotografia przedstawia logotyp ZTM Poznan nad pierwszymi drzwiami autobusu przewoznika Translub Lubon wersja na strone ZTM

Zapraszamy do korzystania z komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM Poznań!

Informacje o rozkładach jazdy oraz taryfach opłat są udzielane również pod numerem telefonu infolinii Poznań Kontakt: 61 646 33 44 (w godzinach od 7.30 do 20.00).

logo poznankontakt5

 

Познань - міський транспорт

Flaga Ukrainy