Taryfa biletowa

Wysokość opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym od 1 października 2021 r.

Podstawa prawna: Uchwała Nr LI/946/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 7 września 2021r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Szybkie obliczenie kwoty za przejechanie konkretnej liczby przystanków z tPortmonetki oraz kwotę wybranego przez pasażerkę/pasażera biletu okresowego umożliwia Kalkulator biletów PEKA.

Opłaty za przejazdy przy użyciu tPortmonetki na karcie PEKA

Liczba przejechanych przystanków podczas jednej podróży – przedziały

Strefa

Opłata za 1 przystanek w przedziale normalna

Opłata za 1 przystanek
w przedziale ulgowa 50%

1

A+B+C+D

0,72 zł

0,36 zł

Od 2 do 3

A+B+C+D

0,60 zł

0,30 zł

Od 4 do 5

A+B+C+D

0,40 zł

0,20 zł

Od 6 do 7

A+B+C+D

0,18 zł

0,09 zł

Od 8 do 20

A+B+C+D

0,08 zł

0,04 zł

Od 21

A+B+C+D

0,06 zł

0,03 zł

Dodatkowe korzyści dla pasażera:

tPortmonetka na karcie PEKA czyli tzw. bilet przystankowy –  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży (korzystając z tej funkcjonalności należy przyłożyć za każdym razem kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu).

Korzystna kontynuacja naliczania opłaty. W przypadku korzystania przez przesiadającego się pasażera z tPortmonetki, gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3.

Bonus za wiele przejazdów. Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy kwotę stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia, podróżuje bez opłat.

Bilety jednorazowe czasowe

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

Do 15 minut

A+B+C+D

4,00 zł

2,00 zł

Do 45 minut

A+B+C+D

6,00 zł

3,00 zł

Do 90 minut

A+B+C+D

8,00 zł

4,00 zł

 

Bilety krótkookresowe

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

24-godzinny

A

15,00 zł

7,50 zł

24-godzinny

A+B+C+D

20,00 zł

10,00 zł

7-dobowy (168-godzinny)

A

50,00 zł

25,00 zł

7-dobowy (168-godzinny)

A+B+C+D

80,00 zł

40,00 zł

Dodatkowe korzyści dla pasażera:

Weekend 24 h. Bilet 24-godzinny - skasuj raz, korzystaj przez cały weekend! Jednorazowy krótkookresowy bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w sobotę obowiązuje do godziny 24:00 w niedzielę.

Rodzina 24 h. Kasujesz dwa bilety 24-godzinne? Mogą z nich korzystać także dzieci. Dwa jednocześnie skasowane jednorazowe bilety normalne 24-godzinne upoważniają do przejazdu dwie osoby dorosłe oraz do trojga dzieci w wieku do 18 lat lub przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci - pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej.

Weekend 24 h + Rodzina 24 h. Korzystaj podwójnie! Połączenie promocji dla biletów 24-godzinnych. Dwa jednocześnie skasowane bilety normalne 24-godzinne od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w sobotę, upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci w wieku do 18 lat, lub – w przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej.

Bilety okresowe imienne – ceny normalne

Rodzaj biletu

Strefa

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

Na sieć

A

69,96 zł

4,94 zł

4,26 zł

3,46 zł

2,94 zł

2,28 zł

Na sieć

B

34,28 zł

2,42 zł

2,10 zł

1,70 zł

1,42 zł

1,10 zł

Na sieć

C

34,28 zł

2,42 zł

2,10 zł

1,70 zł

1,42 zł

1,10 zł

Na sieć

D

34,28 zł

2,42 zł

2,10 zł

1,70 zł

1,42 zł

1,10 zł

Na sieć

A+B

87,44 zł

6,16 zł

5,32 zł

4,32 zł

3,68 zł

2,76 zł

Na sieć

B+C

58,40 zł

4,10 zł

3,56 zł

2,88 zł

2,44 zł

1,84 zł

Na sieć

C+D

58,40 zł

4,10 zł

3,56 zł

2,88 zł

2,44 zł

1,84 zł

Na sieć

A+B+C

119,28 zł

8,42 zł

7,26 zł

5,90 zł

4,96 zł

3,78 zł

Na sieć

B+C+D

86,04 zł

6,06 zł

5,24 zł

4,24 zł

3,60 zł

2,74 zł

Na sieć

A+B+C+D

142,72 zł

10,08 zł

8,68 zł

7,04 zł

6,02 zł

4,58 zł

Na trasę do 6 przystanków

A+B+C+D

40,56 zł

2,84 zł

2,66 zł

-

-

-

Ostateczna cena biletu wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli podlega zaokrągleniu do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

Dodatkowe korzyści dla pasażera:

Weekend 1+1. Masz normalny lub Metropolitalny bilet sieciowy? W weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo. Od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę oraz w dni świąteczne z posiadaczem ważnego normalnego lub Metropolitalnego biletu imiennego sieciowego może bezpłatnie podróżować jedna osoba towarzysząca, która wykonuje podróż wspólnie z posiadaczem biletu. Podróż odbywa się w granicach strefy biletowej, w której ważny jest bilet.

Bilety okresowe imienne – ceny ulgowe 50%

Rodzaj biletu

Strefa

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

Na sieć

A

34,98 zł

2,47 zł

2,13 zł

1,73 zł

1,47 zł

1,14 zł

Na sieć

B

17,14 zł

1,21 zł

1,05 zł

0,85 zł

0,71 zł

0,55 zł

Na sieć

C

17,14 zł

1,21 zł

1,05 zł

0,85 zł

0,71 zł

0,55 zł

Na sieć

D

17,14 zł

1,21 zł

1,05 zł

0,85 zł

0,71 zł

0,55 zł

Na sieć

A+B

43,72 zł

3,08 zł

2,66 zł

2,16 zł

1,84 zł

1,38 zł

Na sieć

B+C

29,20 zł

2,05 zł

1,78 zł

1,44 zł

1,22 zł

0,92 zł

Na sieć

C+D

29,20 zł

2,05 zł

1,78 zł

1,44 zł

1,22 zł

0,92 zł

Na sieć

A+B+C

59,64 zł

4,21 zł

3,63 zł

2,95 zł

2,48 zł

1,89 zł

Na sieć

B+C+D

43,02 zł

3,03 zł

2,62 zł

2,12 zł

1,80 zł

1,37 zł

Na sieć

A+B+C+D

71,36 zł

5,04 zł

4,34 zł

3,52 zł

3,01 zł

2,29 zł

Na trasę do 6 przystanków

A+B+C+D

20,28 zł

1,42 zł

1,33 zł

-

-

-

Ostateczna cena biletu wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli podlega zaokrągleniu do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

„Bilety Metropolitalne”

Lp.

Rodzaj biletu

Strefa

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

1.

Na sieć

A

55,96 zł

3,94 zł

3,40 zł

2,76 zł

2,34 zł

1,74 zł

2.

Na sieć

B

27,28 zł

1,92 zł

1,66 zł

1,36 zł

1,12 zł

0,86 zł

3.

Na sieć

C

27,28 zł

1,92 zł

1,66 zł

1,36 zł

1,12 zł

0,86 zł

4.

Na sieć

D

27,28 zł

1,92 zł

1,66 zł

1,36 zł

1,12 zł

0,86 zł

5.

Na sieć

A+B

69,60 zł

4,90 zł

4,24 zł

3,48 zł

2,88 zł

2,22 zł

6.

Na sieć

B+C

47,20 zł

3,30 zł

2,86 zł

2,32 zł

1,94 zł

1,50 zł

7.

Na sieć

C+D

47,20 zł

3,30 zł

2,86 zł

2,32 zł

1,94 zł

1,50 zł

8.

Na sieć

A+B+C

94,80 zł

6,70 zł

5,78 zł

4,70 zł

3,92 zł

2,98 zł

9.

Na sieć

B+C+D

68,56 zł

4,84 zł

4,18 zł

3,38 zł

2,84 zł

2,18 zł

10.

Na sieć

A+B+C+D

115,08 zł

8,12 zł

7,02 zł

5,70 zł

4,76 zł

3,66 zł

11.

Na trasę do 6 przystanków

A+B+C+D

32,52 zł

2,28 zł

2,14 zł

-

-

-

Ostateczna cena biletu wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli podlega zaokrągleniu do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena  z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

Dodatkowe korzyści dla pasażera:

Weekend 1+1. Masz normalny lub Metropolitalny bilet sieciowy? W weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo. Od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę oraz w dni świąteczne z posiadaczem ważnego normalnego lub Metropolitalnego biletu imiennego sieciowego może bezpłatnie podróżować jedna osoba towarzysząca, która wykonuje podróż wspólnie z posiadaczem biletu. Podróż odbywa się w granicach strefy biletowej, w której ważny jest bilet.

 „Bilety Metropolitalne z ulgą”

Rodzaj biletu

Strefa

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

Na sieć

A

27,98 zł

1,97 zł

1,70 zł

1,38 zł

1,17 zł

0,87 zł

Na sieć

B

13,64 zł

0,96 zł

0,83 zł

0,68 zł

0,56 zł

0,43 zł

Na sieć

C

13,64 zł

0,96 zł

0,83 zł

0,68 zł

0,56 zł

0,43 zł

Na sieć

D

13,64 zł

0,96 zł

0,83 zł

0,68 zł

0,56 zł

0,43 zł

Na sieć

A+B

34,80 zł

2,45 zł

2,12 zł

1,74 zł

1,44 zł

1,11 zł

Na sieć

B+C

23,60 zł

1,65 zł

1,43 zł

1,16 zł

0,97 zł

0,75 zł

Na sieć

C+D

23,60 zł

1,65 zł

1,43 zł

1,16 zł

0,97 zł

0,75 zł

Na sieć

A+B+C

47,40 zł

3,35 zł

2,89 zł

2,35 zł

1,96 zł

1,49 zł

Na sieć

B+C+D

34,28 zł

2,42 zł

2,09 zł

1,69 zł

1,42 zł

1,09 zł

Na sieć

A+B+C+D

57,54 zł

4,06 zł

3,51 zł

2,85 zł

2,38 zł

1,83 zł

Na trasę do 6 przystanków

A+B+C+D

16,26 zł

1,14 zł

1,07 zł

-

-

-

Ostateczna cena biletu wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli podlega zaokrągleniu do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 Bilety specjalne

Rodzaj biletu

Okres ważności

Strefa

Cena

Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

366 dni

A+B+C+D

120,00 zł

Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

90 dni

A+B+C+D

30,00 zł

Bilet dla uczniów szkół podstawowych

1.10 – 30.09

A+B+C+D

60,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A

417,10 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

B

203,30 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

C

203,30 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

D

203,30 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A+B

520,70 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

B+C

350,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

C+D

350,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A+B+C

707,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

B+C+D

511,00 zł

Bilet na rok szkolny

1.09 – 30.06

A+B+C+D

858,70 zł

Bilet semestralny

120 dni

A

172,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A+B

230,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A+B+C

309,00 zł

Bilet semestralny

120 dni

A+B+C+D

374,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A

202,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A+B

273,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A+B+C

373,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A+B+C+D

453,00 zł

Bilet dla Honorowych Dawców Krwi

366 dni

A+B+C+D

12,00 zł

Bilet socjalny

30 dni

A+B+C+D

1,00 zł

Bilet socjalny

366 dni

A+B+C+D

12,00 zł

Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych

366 dni

A+B+C+D

12,00 zł

Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin

366 dni

A

12,00 zł

Bilet Seniora

366 dni

A

90,00 zł

Bilet Seniora

90 dni

A

30,00 zł

 

 Opłaty w ramach biletu wspólnego „Bus-Tramwaj-Kolej”*

Rodzaj opłaty

Strefa

Ceny

normalny

ulga 50%

Na sieć na wszystkie linie

A

84,00 zł

42,00 zł

A+B

115,00 zł

57,50 zł

A+B+C

156,00 zł

78,00 zł

A+C

115,00 zł

57,50 zł

 

* Opłata ta nie stanowi odrębnego biletu – jest częścią kolejowego biletu miesięcznego imiennego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej „Bus-Tramwaj-Kolej”, sprzedawanego w sieci sprzedaży Kolei Wielkopolskich i Przewozów Regionalnych.

 

Bilet grupowy

Rodzaj biletu

Strefa

Cena

10-godzinny, dla grupy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, liczącej do 30 osób, oraz dla jednego lub dwojga opiekunów

A+B+C+D

50,00 zł

 

Informacje na temat cennika można uzyskać także poprzez infolinię Poznań Kontakt

61 646 33 44 POZnan Kontakt