Aplikacja PEKA

widok paneli z Aplikacji PEKA2

Aplikacja PEKA to identyfikator cyfrowy konta użytkownika w systemie PEKA. Jeśli korzystamy wyłącznie z biletów okresowych, aplikacja jest najwygodniejsza. Zakładając elektroniczne konto użytkownika w systemie PEKA można zdecydować się wyłącznie na aplikację, ale w każdej chwili można również zamówić kartę PEKA, która umożliwia korzystanie z taryfy przystankowej  za pomocą tPortmonetki. Płaci się wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. W tym celu po każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA.

Ważne! Każdy użytkownik posiadający wcześniej kartę PEKA posiada też konto w systemie. Logowanie do Aplikacji odbywa się za pomocą tych samych danych, jakie były używane do logowania na stronie internetowej PEKA (SOP).Uzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe przy użyciu linku „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania w Aplikacji lub SOP. Po podaniu adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, użytkownik otrzymuje link do resetu hasła. Innym sposobem odzyskania danych do logowania jest zwrócenie się do POK i okazanie dokumentu tożsamości. Logowanie możliwe jest także ze pośrednictwem login.gov.pl (Profil zaufany), jednak do dodania lub zmiany adresu email niezbędne jest posiadania hasła do konta.

Posiadając Aplikację PEKA można:

 - kupić lub przedłużyć bilet okresowy,
- okazać bilet okresowy podczas kontroli biletowej,
- doładować tPortmonetkę,
- sprawdzić stan środków na tPortmonetce,
- okazać przysługujące uprawnienie do ulgi w lokalnym transporcie na liniach ZTM (jeśli wcześniej zapisaliśmy je w systemie PEKA),
- sprawdzić historię transakcji na koncie użytkownika,
- złożyć wniosek o dołączenie/odłączenie konta dziecka,
- utworzyć nowe konto dla dziecka,
- zastrzec kartę PEKA,
- zamówić duplikat karty PEKA,
- adaptować swoją kartę ELS, ELD, ELNA
- dodać ulgę dla studentów/doktorantów poznańskich uczelni wyższych.

Ważne! Korzystanie z biletów przystankowych z tPortmonetki jest możliwe wyłącznie przy pomocy karty PEKA. Jeśli tPortmonetka została doładowana przez Aplikację PEKA konieczne jest wykonaniu e-transferu doładowanych środków (przeniesienie ich na kartę PEKA).

 Widok aplikacji po zalogowaniu się na konto użytkownika.

2 IMG 0218v2 f

Jak pobrać Aplikację PEKA?

Bezpłatną Aplikację PEKA można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android oraz iOS ze sklepów:

PEKAAplikacjaPEKAGooglePlayPEKAAppStore 

 

 

 

 

Dlaczego do korzystania z Aplikacji PEKA potrzebne jest zdjęcie?

Aplikacja PEKA to identyfikator cyfrowy konta użytkownika w systemie PEKA. Dzięki aplikacji pasażer potwierdza swoją tożsamość w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM w Poznaniu. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik jest poproszony o dodanie fotografii spełniającej wymogi systemu PEKA. Zdjęcie jest warunkiem koniecznym, żeby móc korzystać z Aplikacji PEKA.

W celu ułatwienia uruchomienia Aplikacji PEKA pierwsze dodanie zdjęcia następuje po akceptacji oświadczenia potwierdzającego jego autentyczność. Kolejne zmiany zdjęcia wymagają weryfikacji osobistej w Punkcie Obsługi Klienta. Jest to wymagane w celu zapewnienia potwierdzenia tożsamości użytkownika i wiąże się z zastrzeżeniem dotychczasowej karty PEKA. Jeśli pasażer zamierza korzystać z karty PEKA, konieczne jest wyrobienie duplikatu, który - zgodnie z Regulaminem PEKA - jest płatny i kosztuje 21 zł. Można go otrzymać składając wniosek osobiście w POK lub drogą elektroniczną. Jeśli pasażer nie zamierza korzystać z karty PEKA, nie ma obowiązku wyrobienia duplikatu. 

Przed udostępnieniem dla pasażerów Aplikacji PEKA jedynym identyfikatorem użytkownika systemu PEKA (a także nośnikiem biletów okresowych) była imienna karta PEKA. Do jej wyrobienia także konieczne było zdjęcie, ale wyłącznie w celu naniesienia go na kartę PEKA. Utrwalenie wizerunku na imiennej karcie wystarczało, żeby jej właściciel mógł potwierdzić swoją tożsamość w transporcie ZTM, nie było konieczności, ani potrzeby przechowywania zdjęć przez ZTM. Dlatego – zgodnie z obowiązującymi przepisami – były one usuwane z systemu PEKA po wyrobieniu oraz przekazaniu użytkownikowi karty PEKA. Nie można zatem skorzystać ze zdjęcia, które zostało przez klienta okazane w celu wyrobienia imiennej karty PEKA, ponieważ Zarząd Transportu Miejskiego takich fotografii nie posiada.

Obecnie każdy klient zakładający konto w systemie PEKA jest zobowiązany zapewnić swoje aktualne i autentyczne zdjęcie. 

Okazanie biletu przez Aplikację PEKA podczas kontroli

3 ekran glowny f

Widok Aplikacji PEKA z QR-kodem

Podczas kontroli biletowej wystarczy okazać wygenerowany przez Aplikację PEKA QR-kod. Użytkownik Aplikacji PEKA jest zobowiązany pokazać aktywny ekran główny Aplikacji PEKA, prezentujący dane identyfikujące użytkownika, w tym zdjęcie i aktualne bilety okresowe w Systemie PEKA.

Informacje praktyczne

Posługiwanie się Aplikacją PEKA przez inną osobę niż użytkownik, którego dane osobowe prezentowane są na aktywnym ekranie głównym Aplikacji PEKA jest niedozwolone, a podczas kontroli biletów w pojeździe zostanie wystawiona opłata dodatkowa.

Jeden użytkownik może korzystać z jednej zarejestrowanej Aplikacji PEKA, przypisanej do jego konta, jednocześnie tylko na jednym urządzeniu mobilnym. Jedno urządzenie mobilne może być nośnikiem tylko jednej Aplikacji PEKA.

Po wylogowaniu z Aplikacji PEKA ponowne logowanie na to samo konto możliwe jest nie częściej niż 1 raz na 24 h. Wylogowanie nie powoduje usunięcia danych Użytkownika zapisanych w Systemie PEKA.

Autoryzacja Użytkownika wymaga podania kodu PIN.

Można równolegle posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA oraz korzystać z obu w zależności od potrzeb.