Biura Obsługi Klienta

Lokalizacja Biura Obsługi Klienta i godziny otwarcia - po kliknięciu w nazwę można sprawdzić lokalizację na mapie google

Fotografia Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta ZTM rondo Kaponiera – poziom -1

otwarte w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:30

 

fotografia przedstawia Punkt Obslugi Klienta ZTM Poznan pod rondem Kaponiera poziom 2

Biuro Obsługi Klienta ZTM, ulica Matejki 59 - siedziba ZTM w Poznaniu

otwarte w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00
- od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:30
- w piątki w godzinach od 8:00 do 15:00

fotografia przedstawia tablice informacyjna na siedzibie ZTM oraz Punktu Obslugi Klienta ZTM Poznan przy ulicy Matejki 59 w Poznaniu

Zakres oferowanych usług w Biurach Obsługi Klienta:

- składanie reklamacji, skarg lub wniosków,
- składanie wniosków o rozłożenie zadłużenia na raty,
- uzyskiwanie informacji o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym miasta, systemie PEKA, objazdach, promocjach itp.,
- pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie karty PEKA i innych dokumentów,
- w BOK przy ulicy Matejki 59 istnieje możliwość uzyskania legitymacji wydawanej dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością. Legitymacja uprawnia do przejazdów bez dziecka na trasie miejsce zamieszkania – szkoła (albo inna placówka specjalna) – miejsce zamieszkania i wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na podstawie legitymacji szkolnej dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna.

Zapraszamy do kontaktu zdalnego


- pod numerem telefonu 61 646 33 44  (w godzinach od 8:00 do 15:30) – informacje dotyczące spraw z zakresu Punktów i Biur Obsługi Klienta ZTM,

61 646 33 44 POZnan Kontakt3

 - drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,

- korzystanie z platformy ePUAP