Dla pasażerów

Formularze związane z systemem PEKA:

załącznik nr 2 – Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA, wydanie karty PEKA, wydanie duplikatu karty PEKA, adaptację ELS/ELD/ELNA w systemie PEKA i aktualizację danych osobowych w systemie PEKA,

załącznik nr 3 – Upoważnienie do odbioru/zastrzeżenia imiennej karty PEKA,

załącznik nr 5 – Wniosek o zamknięcie konta PEKA, wniosek o zastrzeżenie karty PEKA i zwrot środków z tPortmonetki (bez wyrabiania duplikatu karty),

załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące miejsca rozliczania podatku dochodowego,

załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. pobrania z systemu ID Poznań informacji na temat statusu bycia podatnikiem,

załącznik nr 10 – wniosek o ulgę dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci,

załącznik nr 11 – formularz reklamacyjny dotyczący zgłoszenia nieprawidłowości lub bezskuteczności procesu zakupu biletu doładowania tPortmonetki przez Internet, kasowniki, Punkty Obsługi Klienta


Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi
 

Wniosek o umorzenie socjalne opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o umorzenie socjalne opłaty dodatkowej (format Word)

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format Word)

Uwaga! Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.


Formularze do złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub odwołania

Formularz do złożenia skargi (format PDF)

Formularz do złożenia wniosku (format PDF)

Formularz do złożenia reklamacji (format PDF)


Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.