Dla pasażerów

Wniosek o wydanie karty PEKA:

Wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA (Application for PEKA card)

 

Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego - dokument niezbędny do uzyskania uprawnienia do Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci oraz Biletu Seniora:

Formularz oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.DOC

Formularz oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.PDF

 

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego:

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi:

Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format PDF)

Uwaga! Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

 

Formularze do złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub odwołania:

Formularz do złożenia skargi (format PDF)

Formularz do złożenia wniosku (format PDF)

Formularz do złożenia reklamacji (format PDF)

Formularz do złożenia odwołania (format PDF)

 

Wniosek o Adaptację Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do systemu PEKA:

Wniosek o Adaptację ELS do systemu PEKA (format PDF)

 

Upoważnienie do odbioru karty PEKA:

Formularz upoważnienia do odbioru karty PEKA (format PDF)

 

Wniosek o likwidację konta w systemie PEKA:

Formularz wniosku o likwidację konta PEKA (format PDF)

 

Zaświadczenie Zarządu Transportu Miejskiego:

Zaświadczenie ZTM (format PDF)

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.