Dyżur dyrektora ZTM

Informujemy że od wtorku - 21 czerwca 2022r., zostaną wznowione spotkania interesantów z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu lub jego Zastępcą w sprawach skarg i wniosków.

Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek, w godzinach od 10:00 do 13:00 on-line (w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy zoom) lub osobiście.

Na spotkanie można się umówić telefonicznie, pod numerem: 61 646 33 44 (w godzinach 7:30-15:30). W trakcie umawiania terminu wizyty prosimy o podanie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i przedmiotu/sygnatury sprawy oraz wybranej formuły spotkania (poprzez platformę elektroniczną lub osobiście).

61 646 33 44 POZnan Kontakt2