Dla operatorów

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (ptz) przez operatorów komunikacji miejskiej Miasta Poznania i gmin sąsiadujących, objętych porozumieniami międzygminnymi.

Pliki do pobrania:

1. Wydanie zaświadczenia ptz [DOC]

2. Zmiana zaświadczenia ptz [DOC]

3. Ograniczenie zakresu usług ptz [DOC]

 

Opłaty:

1. Opłaty administracyjne wnosi się na rachunek Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
numer: 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339

2. Opłaty skarbowe wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Poznania
numer: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763