Dla grup i wycieczek

 

Bilet grupowy

Ułatwia opiekunom wycieczek szkolnych (szkoły podstawowe) zorganizowanie przejazdu komunikacją miejską.

Koszt 10-godzinnego biletu to 50 zł. Na jego podstawie w strefie A+B+C+D może podróżować do 30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów

Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach stacjonarnych.

Zachęcamy do zapoznania się z lokalizacjami miejsc sprzedaży biletów.

Przejazdy zorganizowane

Przejazdy dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni.

Oferta obejmuje uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy mailowe następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

 • pełne dane firmy/instytucji/osoby fizycznej będącej organizatorem imprezy/wydarzenia;
 • osoby upoważnione do podpisania umowy,
 • osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową,
 • liczba osób, dla których wykupowane są przejazdy,
 • informacje nt. rodzaju oferty (z poniższych tabel),
 • informacje nt. okresu trwania imprezy/wydarzenia,
 • wzór identyfikatora uczestnika imprezy/wydarzenia,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury.

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a organizatorem imprezy/wydarzenia, określa warunki przejazdów:

 • dokumenty przewozu,
 • termin,
 • opłatę;

 

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 61 834 61 07

e-mail: pekafirma@ztm.poznan.pl

Uprzejmie prosimy o kontakt i rozpoczęcie załatwiania formalności związanych z umową nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy/wydarzenia.

 

Wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym – przejazdy zorganizowane

Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób, ważna w strefach A+B+C+D

Lp.

Czas ważności

Opłata za 1 osobę

normalna

ulgowa 50%

1.

do 6 godz.

4,00 zł

2,00 zł

2.

1 dzień

7,00 zł

3,50 zł

3.

2 dni

13,00 zł

6,50 zł

4.

3 dni

18,00 zł

9,00 zł

5.

4 dni

21,00 zł

10,50 zł

6.

5 dni

24,00 zł

12,00 zł

7.

6 dni

27,00 zł

13,50 zł

8.

7 dni

30,00 zł

15,00 zł

9.

8 dni

33,00 zł

16,50 zł

10.

9 dni

36,00 zł

18,00 zł

11.

10 dni

39,00 zł

19,50 zł

12.

11 dni

42,00 zł

21,00 zł

13.

12 dni

45,00 zł

22,50 zł

14.

13 dni

48,00 zł

24,00 zł

15.

14 dni

51,00 zł

25,50 zł

 

Oferta dla organizatorów posiadających rekomendacje Poznań Convention Bureau, ważna w strefach A+B+C+D

Lp.

Czas ważności

Opłata za 1 osobę

Od 100 do 999 uczestników

Od 1000 do 4999 uczestników

Powyżej 5000 uczestników

1.

1 dzień

4,80 zł

4,30 zł

2,50 zł

2.

2 dni

8,60 zł

7,70 zł

4,50 zł

3.

3 dni

12,40 zł

11,10 zł

6,50 zł

4.

4 dni

15,30 zł

13,70 zł

8,00 zł

5.

5 dni

18,20 zł

16,30 zł

9,50 zł

6.

6 dni

21,10 zł

18,90 zł

11,00 zł

7.

7 dni

24,00 zł

21,50 zł

12,50 zł

8.

8 dni

26,40 zł

23,60 zł

13,80 zł

9.

9 dni

28,80 zł

25,70 zł

15,10 zł

10.

10 dni

31,20 zł

27,80 zł

16,40 zł

11.

11 dni

33,60 zł

29,90 zł

17,70 zł

12.

12 dni

36,00 zł

32,00 zł

19,00 zł

13.

13 dni

38,40 zł

34,10 zł

20,30 zł

14.

14 dni

40,80 zł

36,20 zł

21,60 zł

 

Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników oraz osób obsługujących imprezę lub wydarzenie wynosi co najmniej 100 osób, ważna w strefach A+B+C+D

Lp.

Czas ważności

Opłata za 1 osobę

 

 

Od 100 do 1000 uczestników

Powyżej 1000 uczestników

1.

Określony w umowie – nie więcej niż 12 godzin

2,50 zł

1,50 zł

 

Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, naukowych, religijnych, sportowych lub charytatywnych objętych Patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz posiadających rekomendację Poznań Convention Bureau lub organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, których liczba uczestników wynosi co najmniej 100 osób, ważna w strefach A+B+C+D

Lp.

Czas ważności

Opłata ryczałtowa

Od 100 do 199 uczestników

Od 200 do 499 uczestników

Od 500 do 999 uczestników

Od 1000 do 4999 uczestników

Powyżej
5000 – do
45 000  uczestników

Powyżej 45 000

uczestników

1.

określony w umowie

1 000,00 zł

1 500,00 zł

3000,00 zł

5 000,00 zł

10000,00 zł

Wysokość opłaty określona
w umowie, po przeprowadzeniu kalkulacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 584/2019/P