Podróżuj pociągiem na bilecie okresowym ZTM

Dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pasażerowie transportu lokalnego organizowanego przez ZTM Poznań mogą podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO w granicach Poznania na podstawie ważnego biletu okresowego sieciowego ze strefą A zapisanego na Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej (PEKA), Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub doktoranckiej (ELD).

Poniżej znajduje się tabela z biletami ZTM na sieć, uprawniającymi do podróży pociągami KW i POLREGIO pomiędzy stacjami z nazwą Poznań i Kiekrz:

Nazwa biletu Zakres obowiązywania w strefie biletowej ZTM

Normalny na sieć
Ulgowy na sieć
Bilet Metropolitany
Bilet Metropolitalny z ulgą

 
A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

 
A+B+C+D


Bilet dla uczniów szkół podstawowych

 
A+B+C+D


Bilet na rok szkolny


A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet semestralny


 A, A+B, A+B+C, A+B+C+D


Bilet dla Honorowych Dawców Krwi


 A+B+C+D


Bilet socjalny


 A+B+C+D


Bilet dla kierowców autobusów i motorniczych

 
A+B+C+D


Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin

 
A


Bilet Seniora

 
A

Zakres terytorialny możliwości korzystania z przejazdów pociągami KW i POLREGIO obejmuje stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz (zgodnie z poniższą mapką):

mapka obszaru Poznania na ktorym mozna sie przemieszczac pociagami Kolei Wielkopolskich oraz REGIO na podstawie waznego biletu okresowego sieciowego ZTM2

Poza możliwością przejazdów pociągami na bilecie okresowym ZTM na terenie Poznania, funkcjonuje także oferta wspólnego biletu Bus-Tramwaj-Kolej, obejmująca znacznie większy obszar. Bus-Tramwaj-Kolej jest to kolejowy, imienny bilet miesięczny, który obowiązuje na obszarze około 50 kilometrów od Poznania w pociągach osobowych Kolei Wielkopolskich i POLREGIO, a także uprawnia do podróżowania liniami organizowanymi przez ZTM Poznań. W 2012r. wprowadziły go Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Funkcjonuje w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu w wybranych przez pasażera strefach taryfowych.

Oferta Bus-Tramwaj-Kolej z atrakcyjnymi cenami dla pasażerów, a także rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z coraz większą liczbą połączeń kolejowych w aglomeracji poznańskiej, sukcesywną wymianą taboru kolejowego na nowy oraz inwestycje gmin ościennych w system zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przyczyniają się do  wzrostu liczby nowych pasażerów w transporcie zbiorowym i tym samym zmniejszenia liczby samochodów osobowych wjeżdżających do miasta.

Czytaj więcej o ofercie biletu Bus-Tramwaj-Kolej

Czytaj więcej o Poznańskiej Kolei Metropolitalnej